Příchod sv.Tří králů

Když se pak narodil Ježíš v Betlémě Judově za dnů Heródesa krále, aj, mudrci od východu slunce vypravili se do Jeruzaléma. A uzřevše hvězdu, zradovali se radostí velmi velikou. I všedše do domu, nalezli děťátko s Marií matkou jeho, a padše, klaněli se jemu; a otevřevše poklady své, obětovali jemu dary, zlato a kadidlo a mirru.
(Nový zákon, Ev.Sv.Matouše 2, verše 1, 10, 11, Bible Kralická)

Západní křesťanství slaví památku sv. Tří králů dne 6. ledna. Oproti tomu východní církve si připomínají příchod Tří mudrců do Betléma už 25. prosince (tedy na svátek Narození Páně).
Svátek Tří králů byl i posledním dnem ve vánočním období, kdy se koledníci vydávali na koledu. Tříkrálová koleda patří mezi nejznámější, vždyť kdo by neznal :"My Tři králové jdeme k Vám, štěstí zdraví vinšujem Vám...". Vánoční období nazývané také jako vánoční okruh se uzavřelo hned první následující neděli po svátku Tří králů. Oslava narození Ježíše Krista skočila následovalo liturgické mezidobí, které mělo připravit věřící na největší křesťanský svátek - Velikonoce.
Pro pravoslavné věřící však Vánoce 6.lednem teprve začínají. Ve východní liturgii na tento den připadá jeden z nejdůležitějších svátků pravoslavné církve - svátek Zjevení Páně (původní svátek Ježíšova zjevení se světu).
 
Zdroj: knižní archív České tradice, internet
Diskuse
Autor:Krystyna
Datum:led 7, 2012
Email:
Chtěla bych vědět co je natom pravdy,že na den třech králů do půlnocí se má odstrojít vánoční stromek,a proč?
Autor:Martin Bestajovský
Datum:led 12, 2012
Email:
Dobrý den, stromeček by se měl odstrojit nejpozději v den, kdy končí Vánoce - tj. první neděli po svátku Tří Králů. Ale je na každém, jaké tradice si jak přizpůsobí. :)
Autor:Marie
Datum:led 6, 2014
Email:
Živý vánoční stromek stával většinou v obýváku, kde na vánoce sice zdobil, ale potom zavazel. No a v tom teple taky brzo opadal. U nás stojí v hale a nezavazí. Místo aby opadal tak zaschne. Tak nám zdobí až do velikonoc, kdy sundáme vánoční výzdobu a navěšíme na něj barevné mašle, vajíčka a zdobí nám i tyto svátky. Suma sumárum nás tak 1 den vánočního stromku přijde tak asi na 6 Kč.
Autor:Jan
Datum:led 4, 2017
Email:
Prosím, jistě každý dodržuje asi zvyky, jak se mu to hodí. Ale tradice se předávala nezměněná. Vánoční živý, zelený strom je symbolem života, tedy něčeho živého v zimě, kdy jinak vše "odumírá". Jestliže si ho někdo nechá uschlý do Velikonoc, které jsou také symbolem života, tak ukazuje, že o život moc nestojí. To není tradice, to je neznalost.
Autor:Pěšák
Datum:led 6, 2017
Pro Čechy: zavazet=překážet (žádná souvislost se slovesem zavazovat). Hezký den : )
Autor:vašek
Datum:led 6, 2017
Email:
ahoj je to ta tvuj bůh ví že vánoce konnčí tak odstroj stromeček a těž se na velikonoce uživej života buh s tebou
Autor:Lucie
Datum:led 3, 2018
Email:
Dobrý den, prosím když příjdou Tři králové na koledu, tak se jim něco dává?
Autor:Jitka Bestajovská
Datum:led 9, 2018
Email:
Dobrý den Lucie, v současné době se setkáváme hlavně s tříkrálovými skupinkami, které svou pochůzku konají v rámci Tříkrálové sbírky, takže koledníci mají zapečetěnou kasičku, do které můžete přispět libovolným finančním obnosem. Je ale také možné potkat skupinky třech králů, které nejsou součástí sbírky, kteří Vám přijdou "jen" zakoledovat a je jen na Vás, jak se jim odměníte. Krom peněz to mohou být i pamlsky nebo jiné drobné dárečky... a nebo třeba jen slova díků :-) To už je opravdu jen na Vás!
Podmínky převzetí článků

Články můžete číst, tisknout a kopírovat POUZE PRO SVOJI POTŘEBU. Využít či převzít zveřejněné články, nápady či recepty je samozřejmě možné, ale pouze při dodržení určitých pravidel:

  1. o převzatých článcích (jmenovitě) musíme být předem informováni
  2. u každého schváleného článku musí být viditelně napsán zdroj (převzato z www.ceske-tradice.cz) s aktivním odkazem na www.ceske-tradice.cz
  3. články mohou být použity pouze nekomerčně jako naučně-informativní text
  4. v případě, že by někdo žádal Váš web o možnost převzetí našich článků, musí kontaktovat přímo nás (některé články jsou psané našimi externími spolupracovníky a některé jsou vyměněné a u těch musíme mít kontrolu, kdo a kam je umístí)
  5. na jednom webu může být použito max. 5 článků - na ostatní může být uveden pouze odkaz na naše stránky
  6. články nesmí být uveřejněny na stránkách propagující rasismus, fašismus, pornografii, hazardní hry apod nebo na stránkách s odkazy na tyto weby

Pro možnost komerčního využití nás kontaktujte na našem emailu: martin@ceske-tradice.cz

Kopírování článků a to i jejich částí bez svolení autora, je závažným porušením autorských práv a je po právní stránce trestné.
Články zjišťujeme pomocí vyhledávacího robota několikrát ročně a jakékoliv zjištěné prohřešky jsou a budou dle rozsahu a způsobu kopírování a dalšího využívání předávány našemu právnímu zástupci.
 

Nové články na email