Sv. Mikuláš - patron nejen dětí

5.12. - Biskup Mikuláš se narodil někdy kolem roku 250 ve městě Pataře, v rodině zbožných a bohatých křesťanů. Po smrti rodičů rozdal velkou část svého majetku chudým a potřebným lidem. Aby unikl projevům vděčnosti, vydal se na pouť do Palestiny.
V maloasijském městě Myra zemřel v té době biskup. Novým biskupem se měl stát ten, kdo vejde následujícího rána do chrámu. Tím byl putující sv. Mikuláš, který když se zpočátku vzpíral, ale nakonec biskupský úřad přijal. Svůj biskupský úřad poctivě vykonával až do své smrti, někdy kolem roku 345.


Svatý Mikuláš je patronem námořníků a rybářů, ochráncem převozníků a hlavně dětí. V dřívějších dobách pečoval o mosty a chránil před povodněmi až do 18.století, kdy úlohu patrona mostů a vody v českých zemích převzal sv. Jan Nepomucký.
 

Legenda o zadluženém otci a jeho třech dcerách

Jde o jednu z nejstarších a zároveň nejznámějších legend o sv. Mikulášovi, která se dochovala. Podle ní chtěl zadlužený otec poslat své tři dcery do veřejného domu, aby mu pomohly splatit dluh a zároveň si vydělaly na věno. Mikuláš jim podle legendy hodil oknem sáčky se zlaťáky. Rodina se tak zbavila dluhů a zbylo i na věno. Na této legendě je založena tradice mikulášské nadílky.

Legenda o třech dětech

Podle této legendy sv. Mikuláš vskřísil tři malé děti, které zlý hostinský zavraždil a uložil nasolené do sudů. Ovšem tato legenda bývá označována za zveličení založené na Mikulášově přezkoumávání rozsudků smrti a zachraňování nespravedlivě odsouzených před popravou, kdy se ze záchrany před popravou postupně stalo vzkříšení.

 
Zdroj: České tradice, knižní archív České tradice, internet
 
 

Diskuze k článku:
 

 

Nové články na email