Mikulášský průvod

Ještě v 18. století měl mikulášský průvod spíše masopustní ráz. V maškarních průvodech byli často k vidění dva, místy až čtyři Mikulášové. Ty na své pouti po vsi doprovázeli andělé, čerti, husaři, dragouni, hajduci a další řada dnes již neznámých masek. Teprve později zůstal Mikuláš pouze s čertem a andělem.

 
Kupříkladu v okolí Litomyšle býval mikulášský průvod velmi početný ještě na konci 19.století. Chodívalo se obyčejně dům od domu a tam kde dostali laufři, oznamující příchod Mikuláše, od hospodáře povolení, se obyčejně sešlo mnoho lidí. Součástí průvodu bývala muzika, za kterou do světnice postupně vcházeli dragouni, husaři, andělé a nakonec i Mikuláš. Andělé nosívali nejen pamlsky, ale i pokladničku, do které hospodář vhodil pár krejcarů, bohatší i zlatku. Mikuláš obdaroval děti, uložil hospodáři, aby se o ně řádně staral a poté nastal rej masek. Všichni tančili a radovali se, některé masky se snažili v místnosti něco odcizit a poté to prodat zpět hospodáři. Hospodář obvykle požádal kaprála o potrestání masek, posléze jim však odpustil a věnoval navrch pár krejcarů.
 
Zdroj: České tradice, knižní archív České tradice, internet


Diskuze k článku:
 

 

Podmínky převzetí článků

Články můžete číst, tisknout a kopírovat POUZE PRO SVOJI POTŘEBU. Využít či převzít zveřejněné články, nápady či recepty je samozřejmě možné, ale pouze při dodržení určitých pravidel:

  1. o převzatých článcích (jmenovitě) musíme být předem informováni
  2. u každého schváleného článku musí být viditelně napsán zdroj (převzato z www.ceske-tradice.cz) s aktivním odkazem na www.ceske-tradice.cz
  3. články mohou být použity pouze nekomerčně jako naučně-informativní text
  4. v případě, že by někdo žádal Váš web o možnost převzetí našich článků, musí kontaktovat přímo nás (některé články jsou psané našimi externími spolupracovníky a některé jsou vyměněné a u těch musíme mít kontrolu, kdo a kam je umístí)
  5. na jednom webu může být použito max. 5 článků - na ostatní může být uveden pouze odkaz na naše stránky
  6. články nesmí být uveřejněny na stránkách propagující rasismus, fašismus, pornografii, hazardní hry apod nebo na stránkách s odkazy na tyto weby

Pro možnost komerčního využití nás kontaktujte na našem emailu: martin@ceske-tradice.cz

Kopírování článků a to i jejich částí bez svolení autora, je závažným porušením autorských práv a je po právní stránce trestné.
Články zjišťujeme pomocí vyhledávacího robota několikrát ročně a jakékoliv zjištěné prohřešky jsou a budou dle rozsahu a způsobu kopírování a dalšího využívání předávány našemu právnímu zástupci.
 

Nové články na email