Co nám nadělí Mikuláš?

Čím více se blížil onen tajemný předvečer svátku svatého Mikuláše, kterým začíná ta pravá předvánoční nálada, tím častěji se takto ptávali ti nejmenší. Nemohli se dočkat onoho zaslíbeného dne, který byl jakousi zkouškou jejich celoročního chování. Zároveň to byl den, který mimo nadějí ve sladkou nadílku, v sobě schovával i strach před trestajícím čertem. A zřejmě nebylo dítěte, které by si bylo bývalo zcela jisté svým bezchybným chováním.
Když konečně onen toužebně očekávaný den nastal, dle starého zvyku připravila si dítka punčochy na nadílku za dveře nebo položili na okno talíř.
Ráno pak děti zkontrolovaly nadílku, zda obsahuje sladkosti nebo výstrahu v podobě brambor, v horším případě uhlí.
Jinde měla dítka štěstí, že se se svatým Mikulášem a jeho družinou setkala osobně. V tom případě se děti shromáždily za šera v útulné jizbě, kde v kamnech vesele praskal oheň a dychtivě očekávaly příští minuty. Leckterému neposedovi, který se ještě minulý den nebojácně chlubil tím, jak čerta vyprovodí ze dveří, naskakovala husí kůže při pomyšlení, jak bude za své neplechy čertem potrestán.
V tom bylo slyšet zazvonění a a také zařinčení řetezu a to byla ta pravá chvíle, aby zlobivá dítka hledala, kam by se schovala. To ale už Mikuláš vešel do místnosti spolu s čertem a andělem. Čert vyhnal schované děti, leckterého malého hříšníka přitom přetáhl metlou a hnal je před Mikuláše. Ten je vyzkoušel z modliteb a nabádal k poslušnosti a k úctě k rodičům. Pak už byla na řadě tak dlouho očekávaná nadílka o kterou se většinou postaral anděl spolu s Mikulášem. A zatímco děti kontrolovaly nadělené sladkosti, Mikuláš s družinou pomalu odešel.
 
 
Zdroj: České tradice, knižní archív České tradice, internet

Diskuze k článku:
 

 

 

Podmínky převzetí článků

Články můžete číst, tisknout a kopírovat POUZE PRO SVOJI POTŘEBU. Využít či převzít zveřejněné články, nápady či recepty je samozřejmě možné, ale pouze při dodržení určitých pravidel:

  1. o převzatých článcích (jmenovitě) musíme být předem informováni
  2. u každého schváleného článku musí být viditelně napsán zdroj (převzato z www.ceske-tradice.cz) s aktivním odkazem na www.ceske-tradice.cz
  3. články mohou být použity pouze nekomerčně jako naučně-informativní text
  4. v případě, že by někdo žádal Váš web o možnost převzetí našich článků, musí kontaktovat přímo nás (některé články jsou psané našimi externími spolupracovníky a některé jsou vyměněné a u těch musíme mít kontrolu, kdo a kam je umístí)
  5. na jednom webu může být použito max. 5 článků - na ostatní může být uveden pouze odkaz na naše stránky
  6. články nesmí být uveřejněny na stránkách propagující rasismus, fašismus, pornografii, hazardní hry apod nebo na stránkách s odkazy na tyto weby

Pro možnost komerčního využití nás kontaktujte na našem emailu: martin@ceske-tradice.cz

Kopírování článků a to i jejich částí bez svolení autora, je závažným porušením autorských práv a je po právní stránce trestné.
Články zjišťujeme pomocí vyhledávacího robota několikrát ročně a jakékoliv zjištěné prohřešky jsou a budou dle rozsahu a způsobu kopírování a dalšího využívání předávány našemu právnímu zástupci.
 

Nové články na email