Mikulášský průvod

Mikulášský průvod

Ještě v 18. století měl mikulášský průvod spíše masopustní ráz. V maškarních průvodech byli často k vidění dva, místy až čtyři Mikulášové. Ty na své pouti po vsi doprovázeli andělé, čerti, husaři, dragouni, hajduci a další řada dnes již neznámých masek. Teprve později zůstal Mikuláš pouze s čertem a andělem.

 
Kupříkladu v okolí Litomyšle býval mikulášský průvod velmi početný ještě na konci 19.století. Chodívalo se obyčejně dům od domu a tam kde dostali laufři, oznamující příchod Mikuláše, od hospodáře povolení, se obyčejně sešlo mnoho lidí. Součástí průvodu bývala muzika, za kterou do světnice postupně vcházeli dragouni, husaři, andělé a nakonec i Mikuláš. Andělé nosívali nejen pamlsky, ale i pokladničku, do které hospodář vhodil pár krejcarů, bohatší i zlatku. Mikuláš obdaroval děti, uložil hospodáři, aby se o ně řádně staral a poté nastal rej masek. Všichni tančili a radovali se, některé masky se snažili v místnosti něco odcizit a poté to prodat zpět hospodáři. Hospodář obvykle požádal kaprála o potrestání masek, posléze jim však odpustil a věnoval navrch pár krejcarů.
 
Zdroj: České tradice, knižní archív České tradice, internet


Diskuze k článku:
 

 

Nové články na email