Advent - původ a historie

Advent byl dobou očekávání příchodu Spasitele na svět. Slovo Advent pochází z latinského „adventus“, což znamená "příchod". Doba adventní byla vlastně přípravnou dobou na vánoční svátky a už od 11. století se její doba trvání ustálila na posledních čtyřech týdnech před Štědrým dnem. Byla časem půstu, při kterém se měli lidé namísto požívání nadměrného jídla a pití, věnovat zbožnému rozjímání. Zakázány byly veškeré zábavy, tanec a zpěv. I tak se o adventu konaly některé lidové obřady, které tento zákaz více méně porušovaly.

První adventní nedělí navíc začínal (na rozdíl od toho kalendářního) liturgický rok. Křesťané totiž odvíjeli čas od narození Krista, tj. že ke všem událostem docházelo buď ante nebo post Christum natum (před nebo po narození Krista).
Až do třetí adventní neděle byla charakteristickou postní barvou temně fialová, po třetí neděli ji nahradila barva, symbolizující radost, barva růžová.
Každá z adventních nedělí měla své lidové označení (železná, bronzová, stříbrná a zlatá).

Doba adventní nebyla svým začátkem ani délkou vždy stejná. Například z roku 581 pochází nařízení biskupa Perpetua, podle něhož byl stanoven začátek adventu na svátek sv. Martina, tzn. 11.listopadu. Rovněž jsou zmínky o 40 denním půstu před Vánocemi. Sněm církevní Turonský roku 567 n.l. ustanovil začátek adventu na počátek prosince. Z roku 1001 pochází z opatství Abbo zmínka o adventu, trvajícím čtyři neděle.

Advent, tak jak ho známe, začíná čtvrtou neděli před Štědrým večerem, trvá 22 až 28 dní a může připadnout na jakoukoliv neděli mezi 27. listopadem a 3. prosincem.

V roce 2013 připadne 1. adventní neděle na 1. prosinec.
 
 
Zveřejněno:16.11. 2003
Aktualizováno: 15.11.2012
 
Zdroj: České tradice, knižní archív České tradice, internet
 

 

 

Advent - články:
  Největší adventní kalendář
Je to ten předvánoční čas, kdy města vypadají vypadají jako z pohádky. Ulice a náměstí jsou vyzdobeny chvojím a světly. Na vánočních trzích prodávají místní řemeslníci tradiční hračky, skleněné ozdoby na vánoční ... 
Poslední aktualizace: 2.12.2012 Přečíst celý článek

  Sv. Mikuláš - patron nejen dětí
5.12. - Biskup Mikuláš se narodil někdy kolem roku 250 ve městě Pataře, v rodině zbožných a bohatých křesťanů. Po smrti rodičů rozdal velkou část svého majetku chudým a potřebným lidem. Aby unikl projevům vděčnosti   ... 
Poslední aktualizace: 15.11.2012 Přečíst celý článek

  Sv. Ambrož
 7.12. - Svatý Ambrož se narodil roku 339 v německé Trevíru a po vystudování práv se stal soudcem v Miláně. Ačkoliv nebyl pokřtěn, byl pro svou dobrosrdečnost zvolen milánským biskupem. Byl horlivým kazatelem a reformátorem   ... 
Poslední aktualizace: 15.11.2012 Přečíst celý článek

  Tradice kvetoucích barborek
Velmi známým zvykem bývalo řezání třešňové větvičky „barborky“ a to nejen na ozdobu světnice, ale také pro její údajnou čarovnou moc. Uříznutá „barborka“ se vložila do nádoby s vodou a čekalo se zda vykvete.... 
Poslední aktualizace: 15.11.2012 Přečíst celý článek

  Návštěvy Barborek
Večer před svátkem svaté Barbory chodívaly po vsi „Barborky“. Oděny byly bíle a přes obličej mívaly bílý závoj. Bílá barva symbolizovala čistotu a nevinnost. Většinou chodívaly ve dvojicích či trojicích, z nichž jedna měla .... 
Poslední aktualizace: 15.11.2012 Přečíst celý článek

  Sv. Barbora
4.12. - Svatá Barbora se narodila na počátku 3. století v Nikomedii v rodině bohatého kupce. Otec byl zapřísáhlým nepřítelem křesťanů. U domu nechal vybudovat luxusně zařízenou věž, do které svou velice krásnou .... 
Poslední aktualizace: 15.11.2012 Přečíst celý článek

  Adventní půst
Stejně jako byla odlišná délka a začátek adventní doby, stejně tak se v různých krajích lišil přístup k adventnímu půstu. V roce 581 udával sněm církevní Matikonský jako postní dny pondělí, středu a pátek. Sněm Turonský v roce  ... 
Poslední aktualizace: 15.11.2012 Přečíst celý článek

  Adventní kalendář
Slovo advent se promítlo i do pojmenování kalendáře, oblíbeného zejména u dětí, který jim pomáhal urychlit a zpříjemnit dny zbývající do příchodu Štědrého večera. Adventní kalendář neobsahoval celou adventní dobu, začínal vždy 1. prosince  ... 
Poslední aktualizace: 15.11.2012 Přečíst celý článek

  Sv. Lucie
13.12. - Svatá Lucie bývá líčena jako dcera bohatých a vznešených rodičů. Legenda vypráví, že se rozhodla pro panenský život, všechny nabídky k sňatku odmítala a svůj majetek rozdala chudým. Jednou si prý dokonce vypíchla oči, aby   ... 
Poslední aktualizace: 15.11.2012 Přečíst celý článek

Advent - původ a historie
Advent byl dobou očekávání příchodu Spasitele na svět. Slovo Advent pochází z latinského „adventus“, což znamená "příchod".
Doba adventní byla vlastně přípravnou dobou na vánoční svátky a už od 11. století se její doba trvání  ... 
Poslední aktualizace: 1.12.2013 Přečíst celý článek

 

  Jak se to čertovi Špuntovi nepovedlo
Bylo před svatým Mikulášem. Lucifer v pekle se díval na kalendář a zlostně odplivoval. Potom prohlížel černou knihu. Zavolal si čerta Špunta a pravil: "Letos je na tobě řada, abys doprovázel tam toho shora na jeho cestě po  ... 
Poslední aktualizace: 28.11.2012 Přečíst celý článek

  Básničky od našich čtenářů
Až Tě večer čerti lapnou
až za tebou pytel zapnou
nebraň se, neměj zlost
na světě je lidí dost. .... 
Poslední aktualizace: 15.11.2012 Přečíst celý článek

  Mikulášské básničky 3.
Mikuláši, Mikuláši,
neber sebou čerty radši,
vezmi sebou anděly,
ti nám něco nadělí. Čert nosí pytel a metlu,
myslí si že se ho leknu.. .... 
Poslední aktualizace: 15.11.2012 Přečíst celý článek

  Mikulášské básničky 2.
V den sv. Mikuláše
Sotva bylo po klekání,
zazněl zvenku znenadání
zvonku hlas - a potom -hlele!
Mikuláš k nám vkročil směle.. .... 
Poslední aktualizace: 15.11.2012 Přečíst celý článek

  Mikulášské básničky 1.
Mikulášská nadílka - Antonín Jaroš
Je zima, snížek chumelí se,
a večer vpadl do kraje;
dnes, milé dítě, plod Tvé práce
snad za okénkem uzraje. .... 
Poslední aktualizace: 15.11.2012 Přečíst celý článek

  Jak vybrat správně a bezpečně Mikuláše
Ideální je, pokud Mikuláše či někoho z jeho družiny znáte, případně je vám doporučen. Pokud si zvete někoho cizího, raději nadílku uskutečněte mezi dveřmi, snáze ji tak můžete kdykoliv ukončit....
Poslední aktualizace: 28.11.2012 Přečíst celý článek

  Co nám nadělí Mikuláš?
13.12. - Svatá Lucie bývá líčena jako dcera bohatých a vznešených rodičů. Legenda vypráví, že se rozhodla pro panenský život, všechny nabídky k sňatku odmítala a svůj majetek rozdala chudým. Jednou si prý dokonce vypíchla oči, aby   ... 
Poslední aktualizace: 28.11.2012 Přečíst celý článek

  Chození s Matičkou, Mikulášky
Před svátkem sv. Mikulášem, dne 5. prosince večer, chodila v okolí Přerova po domech ženská oblečená v bílý háv se zamoučněnou tváří a se srpem v ruce, kterým prý zvláště děti »stínala*. Říkalo se jí Smrt  .... 
Poslední aktualizace: 15.11.2012 Přečíst celý článek

  Mikulášské trhy dříve
Jako nedílná součást oslav svátku svatého Mikuláše se dříve na mnoha místech konávaly slavné mikulášské trhy. Na nich se prodávalo pečivo, perník, marcipán, figurky a drobné hračky. Na mnoha místech se prodávaly dříve .... 
Poslední aktualizace: 15.11.2012 Přečíst celý článek

  Mikulášský průvod
Ještě v 18. století měl mikulášský průvod spíše masopustní ráz. V maškarních průvodech byli často k vidění dva, místy až čtyři Mikulášové. Ty na své pouti po vsi doprovázeli andělé, čerti, husaři, dragouni, hajduci a další .... 
Poslední aktualizace: 15.11.2012 Přečíst celý článek

  Mikulášská pochůzka
Večerní pochůzka sv. Mikuláše, čerta a anděla je u nás všeobecně známa. Laskavé slovo Mikuláše i hrozivý pohled čerta jistě patří dodnes k nejsilnějším dětským zážitkům. Podle staré lidové víry sestupuje každý rok 5. prosince .... 
Poslední aktualizace: 15.11.2012 Přečíst celý článek

  Podoby Mikuláše
Postava Mikuláše bývala nejčastěji oděna do dlouhé bílé košile, jako kabát měl dlouhý, zlatou nití vyšívaný plášť, většinou v kombinaci barev červená a bílá. Na hlavě měl biskupskou čepici, která byla taktéž červené či bílé barvy .... 
Poslední aktualizace: 15.11.2012 Přečíst celý článek

Nové články na email