Zima - články v této kategorii:
  Největší adventní kalendář
Je to ten předvánoční čas, kdy města vypadají vypadají jako z pohádky. Ulice a náměstí jsou vyzdobeny chvojím a světly. Na vánočních trzích prodávají místní řemeslníci tradiční hračky, skleněné ozdoby na vánoční ... 
Poslední aktualizace: 2.12.2012 Přečíst celý článek

  Sv. Mikuláš - patron nejen dětí
5.12. - Biskup Mikuláš se narodil někdy kolem roku 250 ve městě Pataře, v rodině zbožných a bohatých křesťanů. Po smrti rodičů rozdal velkou část svého majetku chudým a potřebným lidem. Aby unikl projevům vděčnosti   ... 
Poslední aktualizace: 15.11.2012 Přečíst celý článek

  Sv. Ambrož
 7.12. - Svatý Ambrož se narodil roku 339 v německé Trevíru a po vystudování práv se stal soudcem v Miláně. Ačkoliv nebyl pokřtěn, byl pro svou dobrosrdečnost zvolen milánským biskupem. Byl horlivým kazatelem a reformátorem   ... 
Poslední aktualizace: 15.11.2012 Přečíst celý článek

  Tradice kvetoucích barborek
Velmi známým zvykem bývalo řezání třešňové větvičky „barborky“ a to nejen na ozdobu světnice, ale také pro její údajnou čarovnou moc. Uříznutá „barborka“ se vložila do nádoby s vodou a čekalo se zda vykvete.... 
Poslední aktualizace: 15.11.2012 Přečíst celý článek

  Návštěvy Barborek
Večer před svátkem svaté Barbory chodívaly po vsi „Barborky“. Oděny byly bíle a přes obličej mívaly bílý závoj. Bílá barva symbolizovala čistotu a nevinnost. Většinou chodívaly ve dvojicích či trojicích, z nichž jedna měla .... 
Poslední aktualizace: 15.11.2012 Přečíst celý článek

  Sv. Barbora
4.12. - Svatá Barbora se narodila na počátku 3. století v Nikomedii v rodině bohatého kupce. Otec byl zapřísáhlým nepřítelem křesťanů. U domu nechal vybudovat luxusně zařízenou věž, do které svou velice krásnou .... 
Poslední aktualizace: 15.11.2012 Přečíst celý článek

  Adventní půst
Stejně jako byla odlišná délka a začátek adventní doby, stejně tak se v různých krajích lišil přístup k adventnímu půstu. V roce 581 udával sněm církevní Matikonský jako postní dny pondělí, středu a pátek. Sněm Turonský v roce  ... 
Poslední aktualizace: 15.11.2012 Přečíst celý článek

  Adventní kalendář
Slovo advent se promítlo i do pojmenování kalendáře, oblíbeného zejména u dětí, který jim pomáhal urychlit a zpříjemnit dny zbývající do příchodu Štědrého večera. Adventní kalendář neobsahoval celou adventní dobu, začínal vždy 1. prosince  ... 
Poslední aktualizace: 15.11.2012 Přečíst celý článek

  Sv. Lucie
13.12. - Svatá Lucie bývá líčena jako dcera bohatých a vznešených rodičů. Legenda vypráví, že se rozhodla pro panenský život, všechny nabídky k sňatku odmítala a svůj majetek rozdala chudým. Jednou si prý dokonce vypíchla oči, aby   ... 
Poslední aktualizace: 15.11.2012 Přečíst celý článek

  Půjdem spolu do Betléma
Půjdem spolu do Betléma duj-daj, duj-daj, duj-daj,dá!
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati,
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat ...
Poslední aktualizace: 11.12.2012 Přečíst celý článek

  Štěstí, zdraví, pokoj svatý
Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám,
nejprv panu hospodáři pak našim dítkám.
Zdaleka se béřeme, novinu vám neseme,
co jest se nám přihodilo v městě Betlémě.
..
Poslední aktualizace: 11.12.2012 Přečíst celý článek

  Štědrej večer nastal
Staročeská koleda "Štědrej večer nastal" patří stále mezi nejoblíbenější české vánoční koledy. Již v 17. století chodívali koledníci po vesnicích, zpívajíce přitom i mimo jiné tuto koledu. Za vykoledovanou výslužku ...
Poslední aktualizace: 11.12.2012 Přečíst celý článek

  Štědrovečerní věštění
Součástí štědrého večera bylo tajemné vánoční kouzlení. Každý se ho trochu bál, přesto se každým rokem znovu a znovu snažil poodhrnout clonu budoucnosti. Nejznámějším čarováním bylo rozkrajování jablíček. Objevila-li ... 
Poslední aktualizace: 10.12.2012 Přečíst celý článek

  Štědrovečerní stůl a zvyky okolo něho
Smysl Vánoc spočíval především ve vzájemné úctě, lásce a přátelství. Byl dobou, kdy se scházela celá rodina pohromadě u svátečně prostřeného stolu. Ještě než mohli všichni zasednout společně u jednoho stolu, všude ..... 
Poslední aktualizace: 10.12.2012 Přečíst celý článek

  Původ stromečku
Těžko si dnes dovedeme představit Vánoce bez ozdobeného stromečku. Nechybí snad v žádné domácnosti a v předvánočním čase se bez něho neobejdou ani slavnostně vyzdobené výlohy obchodů. ..... 
Poslední aktualizace: 10.12.2012 Přečíst celý článek

  Stromeček v Čechách
První vánoční stromeček se rozsvítil v pražské vile ředitele Stavovského divadla Jana K. Liebicha roku 1812. Po třiceti letech se v Praze začaly stromky prodávat zcela běžně a lidé je nazývali Kristovým strůmkem. ..... 
Poslední aktualizace: 10.12.2012 Přečíst celý článek

  Vánoční stromek - rekordy
Nejvyšším uříznutým vánočním stromem na světě byla douglaska vysoká 50,6 metrů (Pseudotsuga taxifolia), vztyčená v Northgate Shoping Center v Seattlu v prosinci 1950.... 
Poslední aktualizace: 10.12.2012 Přečíst celý článek

  Legenda o narození Ježíška
Už ve starém Římě si lidé na oslavu Nového roku dávali dárky. Později se zimní slunovrat stal vánočním svátkem a obdarovávání zůstalo. Stalo se projevem přátelství a křesťanské lásky k bližnímu. Od šestnáctého ..... 
Poslední aktualizace: 10.12.2012 Přečíst celý článek

  Historie obdarovávání
Už ve starém Římě si lidé na oslavu Nového roku dávali dárky. Později se zimní slunovrat stal vánočním svátkem a obdarovávání zůstalo. Stalo se projevem přátelství a křesťanské lásky k bližnímu. Od šestnáctého ..... 
Poslední aktualizace: 10.12.2012 Přečíst celý článek

  Dárky podle horoskopu
Ne každý dárek je vhodný pro každého. Aby nedošlo k nechtěnému omylu, stačí Ježíškovi nahlédnout do vánočního horoskopu: .... 
Poslední aktualizace: 10.12.2012 Přečíst celý článek

  Hod Boží vánoční
25.12. - Na Boží hod vánoční se nikde nepracovalo, všichni měli zbožně rozjímat. Světnice ani zápraží se tento den nemetly, postele nestlaly. Nechodilo se ani po návštěvách a přišel-li přeci někdo, měl přinést koledu a popřát .... 
Poslední aktualizace: 15.11.2012 Přečíst celý článek

  Sv. Štěpán
26.12. - Štěpán byl řecky mluvícím židem, který se obrátil na křesťanskou víru. Byl velice vzdělaným a svým kázáním si nadělal mnoho nepřátel, kteří jej udali židovské veleradě. Před ní se snažil své kázání vysvětlit, za což .... 
Poslední aktualizace: 10.12.2012 Přečíst celý článek

Advent - původ a historie
Advent byl dobou očekávání příchodu Spasitele na svět. Slovo Advent pochází z latinského „adventus“, což znamená "příchod".
Doba adventní byla vlastně přípravnou dobou na vánoční svátky a už od 11. století se její doba trvání  ... 
Poslední aktualizace: 1.12.2013 Přečíst celý článek

 

Masopust - zvyky a tradice …
Hromnice …
Dary Tří Králů …
Příchod sv.Tří králů …
Ohňostroje …
Silvestrovské a novoroční…
Silvestr - něco málo z…
Narodil se Kristus Pán …
Veselé vánoční hody …
Nesem Vám noviny …
Jak jsi krásné Jezulátko …
Tichá noc …

Větvička jmelí by neměla chybět o Vánocích v žádné domácnosti. Čím více je na větvičce bílých bobulek, tím větší štěstí vás má čekat v novém roce. Tato stálezelená rostlina je odpradávna obestřena.....

  Jak se to čertovi Špuntovi nepovedlo
Bylo před svatým Mikulášem. Lucifer v pekle se díval na kalendář a zlostně odplivoval. Potom prohlížel černou knihu. Zavolal si čerta Špunta a pravil: "Letos je na tobě řada, abys doprovázel tam toho shora na jeho cestě po  ... 
Poslední aktualizace: 28.11.2012 Přečíst celý článek

  Básničky od našich čtenářů
Až Tě večer čerti lapnou
až za tebou pytel zapnou
nebraň se, neměj zlost
na světě je lidí dost. .... 
Poslední aktualizace: 15.11.2012 Přečíst celý článek

  Mikulášské básničky 3.
Mikuláši, Mikuláši,
neber sebou čerty radši,
vezmi sebou anděly,
ti nám něco nadělí. Čert nosí pytel a metlu,
myslí si že se ho leknu.. .... 
Poslední aktualizace: 15.11.2012 Přečíst celý článek

  Mikulášské básničky 2.
V den sv. Mikuláše
Sotva bylo po klekání,
zazněl zvenku znenadání
zvonku hlas - a potom -hlele!
Mikuláš k nám vkročil směle.. .... 
Poslední aktualizace: 15.11.2012 Přečíst celý článek

  Mikulášské básničky 1.
Mikulášská nadílka - Antonín Jaroš
Je zima, snížek chumelí se,
a večer vpadl do kraje;
dnes, milé dítě, plod Tvé práce
snad za okénkem uzraje. .... 
Poslední aktualizace: 15.11.2012 Přečíst celý článek

  Jak vybrat správně a bezpečně Mikuláše
Ideální je, pokud Mikuláše či někoho z jeho družiny znáte, případně je vám doporučen. Pokud si zvete někoho cizího, raději nadílku uskutečněte mezi dveřmi, snáze ji tak můžete kdykoliv ukončit....
Poslední aktualizace: 28.11.2012 Přečíst celý článek

  Co nám nadělí Mikuláš?
13.12. - Svatá Lucie bývá líčena jako dcera bohatých a vznešených rodičů. Legenda vypráví, že se rozhodla pro panenský život, všechny nabídky k sňatku odmítala a svůj majetek rozdala chudým. Jednou si prý dokonce vypíchla oči, aby   ... 
Poslední aktualizace: 28.11.2012 Přečíst celý článek

  Chození s Matičkou, Mikulášky
Před svátkem sv. Mikulášem, dne 5. prosince večer, chodila v okolí Přerova po domech ženská oblečená v bílý háv se zamoučněnou tváří a se srpem v ruce, kterým prý zvláště děti »stínala*. Říkalo se jí Smrt  .... 
Poslední aktualizace: 15.11.2012 Přečíst celý článek

  Mikulášské trhy dříve
Jako nedílná součást oslav svátku svatého Mikuláše se dříve na mnoha místech konávaly slavné mikulášské trhy. Na nich se prodávalo pečivo, perník, marcipán, figurky a drobné hračky. Na mnoha místech se prodávaly dříve .... 
Poslední aktualizace: 15.11.2012 Přečíst celý článek

  Mikulášský průvod
Ještě v 18. století měl mikulášský průvod spíše masopustní ráz. V maškarních průvodech byli často k vidění dva, místy až čtyři Mikulášové. Ty na své pouti po vsi doprovázeli andělé, čerti, husaři, dragouni, hajduci a další .... 
Poslední aktualizace: 15.11.2012 Přečíst celý článek

  Mikulášská pochůzka
Večerní pochůzka sv. Mikuláše, čerta a anděla je u nás všeobecně známa. Laskavé slovo Mikuláše i hrozivý pohled čerta jistě patří dodnes k nejsilnějším dětským zážitkům. Podle staré lidové víry sestupuje každý rok 5. prosince .... 
Poslední aktualizace: 15.11.2012 Přečíst celý článek

  Podoby Mikuláše
Postava Mikuláše bývala nejčastěji oděna do dlouhé bílé košile, jako kabát měl dlouhý, zlatou nití vyšívaný plášť, většinou v kombinaci barev červená a bílá. Na hlavě měl biskupskou čepici, která byla taktéž červené či bílé barvy .... 
Poslední aktualizace: 15.11.2012 Přečíst celý článek

Nové články na email