Svatební verše na oznámení 2.

Láska je jako dobrá píseň
a píseň složit těžko je ....
Ščipačov

Mnoho zmůže sila duše,
mnoho víra, více naděje,
ale všecko zmůže láska.
Jaroslav Vrchlický

V každé době věrni
zůstaneme sobě...
Bedřich Smetana
Ode dneška ne Já,
ne Ty – ale My...

Dnes dávám Ti ruku svou
a prosím o tu Tvou,
spojíme naše životy
a půjdeme cestou společnou.

Dobré i zlé co život dá nám
Dobré i zlé co život dá nám

Láska nás svedla
láska nás pojí,
v lásce a věrnosti
zůstaneme svoji.

Byli jsme dva a měli
jen jedno srdce.
Villon

Zůstaň se mnou,
ruku v ruce se mnou pojď,
zůstaň a srdce mé
ke štěstí doprovoď.

Do prstýnků našich
vrytý bude den,
kdy společným ano
náš sňatek bude uzavřen.

Společnou cestou chceme jít,
věřit, odpouštět a rádi se mít.

Kouzlo štěstí nespočívá
v bohatství ani v kráse, ale
v harmonii dvou srdcí, která
patří k sobě.

Dej mi ruku svou, má milovaná
tak ve dvou se nám půjde líp,
vždyť nechceš životem jít sama
a srdce mé jen s Tvým chce žít.

a srdce mé jen s Tvým chce žít.
chci jenom Tebe v srdci mít
chci Tvoji lásku láskou oplácet
nechci se s tebou nikdy rozcházet.

Usměj se, lásko, třeba slzami,
když jméno vepsali jsme ke jménu,
my dnes to zlaté slunce nad námi
vzali jsme do našich prstenů.
Fr. Branislav

Když přísaha naše srdce spoji
a tichá píseň z chóru zanoti,
my navždy zůstaneme svoji,
Ty moje a já Tvůj až do smrti.
Lope de Vega

Když zazní "Ano,, obou nás
kostelní tichou melodii,
hlasy nám splynou v jeden hlas,
jsem Tvůj a Ty jsi navždy moji.

Nikdo se nenarodil pro štěstí
všichni jsme se narodili pro život
a štěstím života je láska.

Oženit se znamená zdvojnásobit
svoje povinnosti a na polovinu
omezit svoje práva.
Schopenhauer

Poezie života je láska
Čech

Pouze život, který žijeme
pro druhého, stojí za to.
Einstein

Jenom ten, kdo umí celou svou
bytostí milovat každodennost
kdo zná krásu nejvšednějších
malých činností, jen ten umí
milovat a ocenit krásu.
E. Degas

Kdyby neexistovali optimisté,
neexistoval by stav manželský.

Oženit se znamená
zdvojnásobit své povinnosti
a na půl omezit svá práva

Láska je štěstí, které
si dáváme navzájem.

Z ničeho se nedá dělat věda,
ani z vědy ne,
natož pak ze života.
J. Werich

Láska je jako slza, vznikne v oku
a pronikne až do srdce.

Pouze život, který žijeme
jeden pro druhého,
stojí za to.


 
Zdroj: knižní archív České tradice, internet
Diskuse
Zatím žádné příspěvky
Podmínky převzetí článků

Články můžete číst, tisknout a kopírovat POUZE PRO SVOJI POTŘEBU. Využít či převzít zveřejněné články, nápady či recepty je samozřejmě možné, ale pouze při dodržení určitých pravidel:

  1. o převzatých článcích (jmenovitě) musíme být předem informováni
  2. u každého schváleného článku musí být viditelně napsán zdroj (převzato z www.ceske-tradice.cz) s aktivním odkazem na www.ceske-tradice.cz
  3. články mohou být použity pouze nekomerčně jako naučně-informativní text
  4. v případě, že by někdo žádal Váš web o možnost převzetí našich článků, musí kontaktovat přímo nás (některé články jsou psané našimi externími spolupracovníky a některé jsou vyměněné a u těch musíme mít kontrolu, kdo a kam je umístí)
  5. na jednom webu může být použito max. 5 článků - na ostatní může být uveden pouze odkaz na naše stránky
  6. články nesmí být uveřejněny na stránkách propagující rasismus, fašismus, pornografii, hazardní hry apod nebo na stránkách s odkazy na tyto weby

Pro možnost komerčního využití nás kontaktujte na našem emailu: martin@ceske-tradice.cz

Kopírování článků a to i jejich částí bez svolení autora, je závažným porušením autorských práv a je po právní stránce trestné.
Články zjišťujeme pomocí vyhledávacího robota několikrát ročně a jakékoliv zjištěné prohřešky jsou a budou dle rozsahu a způsobu kopírování a dalšího využívání předávány našemu právnímu zástupci.
 

Novinky na email

wideskycraper2.gif