Příklady textů do svatebních oznámení

Chtějí všem na vědomí dát, že se z lásky budou brát
dne ............................ v ....................... hodin
v obřadní síni ve ....................


Dovolují si oznámit,
že budou oddáni dne ............................
v ................. hodin na zámku .................


Oznamují,
že budou oddáni ..................... v ............. hodin
v obřadní síni Městského úřadu ve ...............................


Oznamuji všemu světu jednu prostou krásnou větu Budeme se brát
dne ................... v ...... hodin
na radnici v ............................


Oznamuji den své svatby
.......................
ve ....... hodin na ..................... radnici Společnou cestou jít,
v lásce svůj život žít, splnit si krásný sen,
to vše se začne v tento den:
...................... v ........... hodin
na radnici v .................


Příbuzným a známým svým, tajemství své prozradím,
že ........................... bude naším dnem svatebním.
Obecní úřad .................... v ...............


Nedbaje rad starších a zkušených, dovolují si vám oznámit,
že dne ................ v ..................
v obřadní síni ...... ztratí svou svobodu
a všechny výhody z ní plynoucí.


Se poprvé podepíší společným příjmením .........................
v ............. hodin na ...................... v ..........


Se rozhodli spojit své osudy posvátným poutem manželským
dne ................... v ........... hodin
v kostele ...................................


Oznamují svůj sňatek, který se koná dne ...........
ve ............ hodin
v obřadní síni v ..............


Sobota ......................... je všední den,
který však splní náš společný sen,
v ......... hodin držte chvíli pěsti a přejte nám dvěma aspoň kousek štěstí,
neboť naše ano zazní právě na radnici v .............


Oznamují, že prstýnky zlaté a první polibek manželský vymění
dne .......... ve ........ hodin v ..............


Oznamuji, že svoji dosavadní činnost zlegalizují
dne ............ v ............ hodin na .............


 
Zdroj: knižní archív České tradice, internet
Diskuse
Zatím žádné příspěvky
Podmínky převzetí článků

Články můžete číst, tisknout a kopírovat POUZE PRO SVOJI POTŘEBU. Využít či převzít zveřejněné články, nápady či recepty je samozřejmě možné, ale pouze při dodržení určitých pravidel:

  1. o převzatých článcích (jmenovitě) musíme být předem informováni
  2. u každého schváleného článku musí být viditelně napsán zdroj (převzato z www.ceske-tradice.cz) s aktivním odkazem na www.ceske-tradice.cz
  3. články mohou být použity pouze nekomerčně jako naučně-informativní text
  4. v případě, že by někdo žádal Váš web o možnost převzetí našich článků, musí kontaktovat přímo nás (některé články jsou psané našimi externími spolupracovníky a některé jsou vyměněné a u těch musíme mít kontrolu, kdo a kam je umístí)
  5. na jednom webu může být použito max. 5 článků - na ostatní může být uveden pouze odkaz na naše stránky
  6. články nesmí být uveřejněny na stránkách propagující rasismus, fašismus, pornografii, hazardní hry apod nebo na stránkách s odkazy na tyto weby

Pro možnost komerčního využití nás kontaktujte na našem emailu: martin@ceske-tradice.cz

Kopírování článků a to i jejich částí bez svolení autora, je závažným porušením autorských práv a je po právní stránce trestné.
Články zjišťujeme pomocí vyhledávacího robota několikrát ročně a jakékoliv zjištěné prohřešky jsou a budou dle rozsahu a způsobu kopírování a dalšího využívání předávány našemu právnímu zástupci.
 

Novinky na email

wideskycraper2.gif