Co je dobré vědět a udělat před svatbou

 1. Ke vstupu do svazku manželského jsme se oba rozhodli dobrovolně
 2. Shodli jsme se na společně užívaném příjmení (popř. ponechání každý svého)
 3. Známe svůj zdravotní i majetkový stav
 4. Pokud neproběhli zásnuby, tak jsme o našem záměru obeznámili rodiče nás obou (nezapomněli jsme přinést květiny pro matku nevěsty)
 5. Podali jsme žádost o uzavření manželství na matrice Městského úřadu v místě trvalého bydliště jednoho z nás nebo kde chceme obřad vykonat (zámek atd.)
 6. V případě církevního obřadu jsme navštívili příslušný církevní úřad. Matrika nám předtím vydala osvědčení pro církev, bez kterého nelze církevní sňatek uzavřít
 7. Obě rodiny při vzájemné návštěvě naplánovali svatební záležitosti. Nepsaným pravidlem bývá, že nevěstina strana platí hostinu, ženich zajišťuje nápoje na hostině, snubní prstýnky a kytici. Není výjimkou, že se svatební náklady dělí napůl.
 8. Zvážili jsme, zda uzavřeme u notáře předsvatební smlouvu.
 9. Je nám více jak 18 let (existují výjimky – soudní rozhodnutí o povolení sňatku nezletilým – minimálně však 16-ti letým)
Zdroj: knižní archív České tradice, internet
Diskuse
Zatím žádné příspěvky
Podmínky převzetí článků

Články můžete číst, tisknout a kopírovat POUZE PRO SVOJI POTŘEBU. Využít či převzít zveřejněné články, nápady či recepty je samozřejmě možné, ale pouze při dodržení určitých pravidel:

 1. o převzatých článcích (jmenovitě) musíme být předem informováni
 2. u každého schváleného článku musí být viditelně napsán zdroj (převzato z www.ceske-tradice.cz) s aktivním odkazem na www.ceske-tradice.cz
 3. články mohou být použity pouze nekomerčně jako naučně-informativní text
 4. v případě, že by někdo žádal Váš web o možnost převzetí našich článků, musí kontaktovat přímo nás (některé články jsou psané našimi externími spolupracovníky a některé jsou vyměněné a u těch musíme mít kontrolu, kdo a kam je umístí)
 5. na jednom webu může být použito max. 5 článků - na ostatní může být uveden pouze odkaz na naše stránky
 6. články nesmí být uveřejněny na stránkách propagující rasismus, fašismus, pornografii, hazardní hry apod nebo na stránkách s odkazy na tyto weby

Pro možnost komerčního využití nás kontaktujte na našem emailu: martin@ceske-tradice.cz

Kopírování článků a to i jejich částí bez svolení autora, je závažným porušením autorských práv a je po právní stránce trestné.
Články zjišťujeme pomocí vyhledávacího robota několikrát ročně a jakékoliv zjištěné prohřešky jsou a budou dle rozsahu a způsobu kopírování a dalšího využívání předávány našemu právnímu zástupci.
 

Novinky na email

wideskycraper2.gif