Příprava svatby - články v této kategorii:
Strana 1

Svatební tabu nevěsty

Svatební tabu nevěsty Na co musí nevěsta o svatebním dnu zapomenout a čemu je lepší se vyhnout? 1. Korunka Korunka se k jednoduchým šatům a občanskému sňatku nehodí! 2. Rukavice Během obřadu by ruce měly zůstat volné pro vzájemné výměny snubních prstýnků. Rukavice podejte své družičce. 3. Prstýnky Až do výměny snubních prstýnků by měla být levá ruka bez jakýchkoliv prstenů. Zdobit ji může jen manikúra. 4. Nálada Smutné a vážné obličeje nejsou v módě. Nevěsta by měla být…
0 komentářů

Svatební tabu ženicha

Svatební tabu ženicha Na co musí ženich o svatebním dnu zapomenout a čemu je lepší se vyhnout? 1. Svatební šaty Ženich by se neměl nechat unést zvědavostí. Svou nevěstu uvidí ve svatebních šatech až u oltáře. Není nad překvapení! 2. Kytice Povinností ženicha je přinést nevěstě svatební kytici. Na barvě i druhu květin se můžete se svou milou předem domluvit. 3. Prstýnky Dva zlaté kroužky, které zpečetí manželský svazek, jsou také úkol pro ženicha. Nejste-li si jistí sami sebou, pověřte tímto úkolem…
0 komentářů

Pořadí dvojic a řazení vozů

Pořadí dvojic a řazení vozů Řazení vozů při cestě na obřad Nejčastější variantou bývá oddělená cesta ženicha a nevěsty. V prvním voze jede ženich se svým svědkem, dále jej následují vozy se všemi svatebními hosty a kolonu uzavírá vůz vezoucí nevěstu a jejího svědka. Přejí-li si snoubenci jet společně, pak v prvním voze jsou oba rodičovské páry, za nimi ženich s nevěstou následováni zbytkem kolony. Pořadí při vstupu do obřadní síně Následující návod platí pro situaci, kdy do obřadní síně vcházejí všichni svatebčané společně:   …
0 komentářů

Kdo co platí na svatbě

Kdo co platí na svatbě Kdo co platí na svatbě Dříve platilo pravidlo, že většinu nákladů hradili rodiče nevěsty. Dnes tomu tak již není. Na financování svatby se zpravidla domluví snoubenci spolu s rodiči. Velmi důležité však je, aby se předem dohodlo, kdo co bude platit, aby se tím předešlo nejrůznějším nedorozuměním a následným nepříjemnostem v rodinách. V případě, že pár žije již nějakou dobu společně a má tedy vlastní domácnost, zaplatí si oslavu zpravidla sám. Opačná varianta nastane například v situaci, kdy snoubenci ještě studují a jejich finanční situace není zrovna nejlepší. Pak…
0 komentářů

Forma uzavření sňatku

Forma uzavření sňatku Manželství je v českém rodinném právu zakotveno jako trvalé společenství muže a ženy, jehož hlavním účelem je založení rodiny a řádná výchova dětí. Toto společenství, založené na právním vztahu, je postaveno na zásadách dobrovolnosti a rovnoprávnosti. Civilní i církevní forma uzavření manželství mají v našem právním řádu od 1. Července 1992 rovnoprávné postavení, po právní stránce mají stejnou váhu a závaznost a zákon o rodině pro ně stanovuje stejné podmínky. Uzavřou-li snoubenci občanský sňatek, nemá následný náboženský obřad již žádné právní následky. Uzavřou-li církevní…
0 komentářů

Doklady potřebné k uzavření sňatku

Doklady potřebné k uzavření sňatku Doklady nutné k uzavření manželství v České republice O uzavření manželství musí na místně příslušném matričním úřadě písemně požádat oba snoubenci. K žádosti je třeba připojit buď originály nebo ověřené kopie těchto dokladů: rodný list doklad o státním občanství (občanský průkaz, český pas, vojenský průkaz) potvrzení o místě trvalého bydliště a rodinném stavu (rovněž stačí občanský průkaz) je-li některý ze snoubenců ovdovělý, úmrtní list zemřelého partnera nebo…
0 komentářů

Kdy začít s přípravami

Kdy začít s přípravami Kdy je nejlepší začít s přípravami na svatbu? Nejdůležitější věcí je svatbu dobře a včas naplánovat. Přípravy na svatbu můžeme zvládnout za několik týdnů, někdy nad nimi strávíme i několik měsíců. Vše záleží na Vašich představách, kde má být svatební obřad, kde bude hostina, kolik bude hostů atd. A kdy tedy začít? 8 - 10 měsíců určit termín a místo konání svatby sestavit seznam hostů naplánovat rozpočet svatby vyhledat a rezervovat místo konání hostiny…
0 komentářů

Co je dobré vědět a udělat před svatbou

Co je dobré vědět a udělat před svatbou Ke vstupu do svazku manželského jsme se oba rozhodli dobrovolně Shodli jsme se na společně užívaném příjmení (popř. ponechání každý svého) Známe svůj zdravotní i majetkový stav Pokud neproběhli zásnuby, tak jsme o našem záměru obeznámili rodiče nás obou (nezapomněli jsme přinést květiny pro matku nevěsty) Podali jsme žádost o uzavření manželství na matrice Městského úřadu v místě trvalého bydliště jednoho z nás nebo kde chceme obřad vykonat (zámek atd.) …
0 komentářů
Strana 1
Novinky na email

wideskycraper2.gif