6) V ženichově domě, čepení nevěsty

Když se ocitli svatebčané na dvoře ženichova domu, přestali ženy zpívat a novomanželé sestoupí z vozu a rodiče jim udělili požehnání a mezitím, co se výbava z vozů sundávala, prováděla družba mladou novomanželku po celém hospodářství, ukazovala jí veškeré zařízení podávala vysvětlení, jak se co používá. Nevěsta se měla nejdříve podívat do komína, aby se jí nezastesklo po domově otcovském. Po této prohlídce odcházeli všichni, hudebníky provázeni do hospody.
Když se z hospody k obědu vrátili, přivítal je tlampač poděkováním za doprovod novomanželů po celou dobu a pozval je k obědu. Při obědě posluhoval všem tlampač kromě stolu nevěsty a jejích družek, kde obsluhoval ženich.
Po obědě a po vykonané modlitbě, odešli všichni opět do hospody, kde se tancovalo a veselilo až do večera. Večeře se konala opět v ženichově domě. Po večeři položila matka ženicha na talíř větší peníz a talíř pak koloval mezi hosty. Z vybraných peněz dala družička jeden menší peníz mezi zuby a zbytek odevzdala nevěstě. Onen malý peníz pak putoval hudebníkům, kteří dle místa buď doma nebo v hospodě hráli celý večer.
Čepení nevěsty
Ženy odvedly nevěstu do komůrky a posadily jí na židli, sejmuly věneček z hlavy, odložily stuhy a rozčesaly vlasy. Jedna ze starších žen (nevěstina kmotra nebo paní starostová) posadila nevěstě na hlavu čepec, kterého se musela každá z přítomných žen alespoň dotknout. Nevěsta nejdříve čepec dvakrát z hlavy shodila a teprve napotřetí si jej nechala na hlavě na znamení, že lituje stavu svobodného.
Po čepení dostávala nevěsta darem kužel lenem naditý. Nebylo-li doma dostatek místa, odcházeli večer po čepení všichni do hospody a tam holdovali tanci až do bílého rána. Každá z žen zaplatila tu noc, jedna po druhé (svobodné i vdané) muzikantům a poručila si tanec s vyvoleným mužem.
Nejbližší neděli po veselce se sešlo příbuzenstvo k přátelskému obědu u rodičů nevěsty, čímž byla celá veselka ukončena.

 
Zdroj: knižní archív České tradice, internet
Diskuse
Zatím žádné příspěvky
Podmínky převzetí článků

Články můžete číst, tisknout a kopírovat POUZE PRO SVOJI POTŘEBU. Využít či převzít zveřejněné články, nápady či recepty je samozřejmě možné, ale pouze při dodržení určitých pravidel:

  1. o převzatých článcích (jmenovitě) musíme být předem informováni
  2. u každého schváleného článku musí být viditelně napsán zdroj (převzato z www.ceske-tradice.cz) s aktivním odkazem na www.ceske-tradice.cz
  3. články mohou být použity pouze nekomerčně jako naučně-informativní text
  4. v případě, že by někdo žádal Váš web o možnost převzetí našich článků, musí kontaktovat přímo nás (některé články jsou psané našimi externími spolupracovníky a některé jsou vyměněné a u těch musíme mít kontrolu, kdo a kam je umístí)
  5. na jednom webu může být použito max. 5 článků - na ostatní může být uveden pouze odkaz na naše stránky
  6. články nesmí být uveřejněny na stránkách propagující rasismus, fašismus, pornografii, hazardní hry apod nebo na stránkách s odkazy na tyto weby

Pro možnost komerčního využití nás kontaktujte na našem emailu: martin@ceske-tradice.cz

Kopírování článků a to i jejich částí bez svolení autora, je závažným porušením autorských práv a je po právní stránce trestné.
Články zjišťujeme pomocí vyhledávacího robota několikrát ročně a jakékoliv zjištěné prohřešky jsou a budou dle rozsahu a způsobu kopírování a dalšího využívání předávány našemu právnímu zástupci.
 

Novinky na email

wideskycraper2.gif