5) Svatební noc a loučení

Po půlnoci odešla nevěsta v průvodu tlampače a některých družiček nebo i hostů se ženichem domů, zatímco ostatní svatebčané slavili až do rána.
Někde nedovolovaly hosté ženichovi a nevěstě odejít domů, bedlivě je chránili a vyprovázeli je až ráno za doprovodu hudby.
Některý z hostů se někdy dozvěděl, kde je postel novomanželů a upravil jí tak, aby se snadno rozsypala. Druhého dne ráno navštívili všichni novomanžele a našli-li postel rozsypanou, sklidili novomanželé veliký posměch.
Také ráno přicházela chasa s hudbou vzbudit nevěstu. Potom chodili po celé dopoledne od domu k domu a vyhrávali až do oběda. Na ten pak zamířili do domu nevěsty.
Po obědě nastala doba loučení. Ženichovi vozy přijely pro nevěstu i pro její výbavu. Mezitím, co se nevěsta loučila s rodiči, nakládali mládenci celou výbavu na vůz.
Poté vystoupil se slavnostní řečí tlampač, který všem oznámil, že novomanželé začínají žít samostatný život. Novomanželé poklekli před rodiči, kteří v pláči udělili oběma požehnání a zároveň prosili ženicha, aby nevěstě neubližoval, ale zůstal s ní v lásce a věrnosti až do smrti.
Koně byli ozdobeni stuhami a rozmarýnou. Když bylo vše naloženo, usedlo se na vozy. Na prvním voze, ozdobeného praporcem, seděli hudebníci, mládenci a ženich s tlampačem. Na druhém otcové s ostatními muži, na třetím pak seděly matky a uprostřed nejvýše na peřinách bába s přeslicí v ruce. Ve čtvrtém voze seděla nevěsta s družičkami.
Když bylo vše připraveno, podal hospodář vozkovi pivo v novém hrnku. Vozka ho vypil naráz a posilněn pivem, třískl hrnkem o vůz, práskl do koní a ujížděl tryskem ze dvora. Za hraní hudby a všeobecného rámusu zpívali všichni, poskakovali na voze a mávali šátky.
Před vsí, ve které bydlí ženich, vozka třikrát otočil vůz, aby nevěsta nenašla zpáteční cestu domu.

 
Zdroj: knižní archív České tradice, internet
Diskuse
Zatím žádné příspěvky
Podmínky převzetí článků

Články můžete číst, tisknout a kopírovat POUZE PRO SVOJI POTŘEBU. Využít či převzít zveřejněné články, nápady či recepty je samozřejmě možné, ale pouze při dodržení určitých pravidel:

  1. o převzatých článcích (jmenovitě) musíme být předem informováni
  2. u každého schváleného článku musí být viditelně napsán zdroj (převzato z www.ceske-tradice.cz) s aktivním odkazem na www.ceske-tradice.cz
  3. články mohou být použity pouze nekomerčně jako naučně-informativní text
  4. v případě, že by někdo žádal Váš web o možnost převzetí našich článků, musí kontaktovat přímo nás (některé články jsou psané našimi externími spolupracovníky a některé jsou vyměněné a u těch musíme mít kontrolu, kdo a kam je umístí)
  5. na jednom webu může být použito max. 5 článků - na ostatní může být uveden pouze odkaz na naše stránky
  6. články nesmí být uveřejněny na stránkách propagující rasismus, fašismus, pornografii, hazardní hry apod nebo na stránkách s odkazy na tyto weby

Pro možnost komerčního využití nás kontaktujte na našem emailu: martin@ceske-tradice.cz

Kopírování článků a to i jejich částí bez svolení autora, je závažným porušením autorských práv a je po právní stránce trestné.
Články zjišťujeme pomocí vyhledávacího robota několikrát ročně a jakékoliv zjištěné prohřešky jsou a budou dle rozsahu a způsobu kopírování a dalšího využívání předávány našemu právnímu zástupci.
 

Novinky na email

wideskycraper2.gif