2) Zvaní na svatbu, ohlášky, zastaveníčko

Po námluvách nastalo velké chvátání s výbavou. Ženich zanechal toulek a byl častěji u nevěsty, koupil jí modlitební knížky, střevíčky a punčošky, ona jemu hedvábný šátek a vlastníma rukama mu vyšila svatební košili.
Když byl vzájemně dohodnut datum svatby, vyjednal ženich na faře ohlášky, vyslechl farářovo mravní naučení a oba, nevěsta a ženich podepíší spolu se svědky protokol. Nevěsta nesměla slyšet své ohlášky, protože by se drůbeži nedařilo a v manželství by neměla štěstí.
V té době se nevěsta poohlížela většinou po dvou až třech družičkách, ženich pak po mládencích a po uplynutí ohlášek nastalo zvaní.
V předvečer svatby bývala nevěsta radostně překvapena zastaveníčkem. Po zapění několika písní pozval hospodář pořadatele zastaveníčka do světnice, kde je pohostil pivem a koláči. Obyčejně se sešla i chasa a všichni se dali do tance.
Hlavní práce čekala na tlampače. Ke svému úkonu se tlampač slavnostně vystrojil. Lesklý cylindr zdobila rozmarýna, na tmavomodrý šosák (namlouvák) si připnul kytici s bílou stuhou a jinou kytici připevnil na hůl. Někde provázeli tlampače hudebníci. Po vyslechnutí řeči slíbil pozvaný, že přijde do kostela i k tabuli. Tlampač si musel pečlivě vše zapamatovat, aby se posléze vědělo, kolik vlastně bude hostů.
Když byli pozvaní všichni svatebčané, následovalo zvaní družiček.
Když všechna sezvání byla hotová, přišla řada na poděkování. Tlampač poděkoval rodičům ženicha a posléze i rodičům nevěsty za dobrou výchovu a péči. Na slova oba snoubenci poklekli a rodičové jim dali požehnání. Snoubenci poté vstali a ruce rodičům líbali. Budoucí nevěsta se v pláči loučila se všemi svými družkami.

 
Zdroj: knižní archív České tradice, internet
Diskuse
Zatím žádné příspěvky
Podmínky převzetí článků

Články můžete číst, tisknout a kopírovat POUZE PRO SVOJI POTŘEBU. Využít či převzít zveřejněné články, nápady či recepty je samozřejmě možné, ale pouze při dodržení určitých pravidel:

  1. o převzatých článcích (jmenovitě) musíme být předem informováni
  2. u každého schváleného článku musí být viditelně napsán zdroj (převzato z www.ceske-tradice.cz) s aktivním odkazem na www.ceske-tradice.cz
  3. články mohou být použity pouze nekomerčně jako naučně-informativní text
  4. v případě, že by někdo žádal Váš web o možnost převzetí našich článků, musí kontaktovat přímo nás (některé články jsou psané našimi externími spolupracovníky a některé jsou vyměněné a u těch musíme mít kontrolu, kdo a kam je umístí)
  5. na jednom webu může být použito max. 5 článků - na ostatní může být uveden pouze odkaz na naše stránky
  6. články nesmí být uveřejněny na stránkách propagující rasismus, fašismus, pornografii, hazardní hry apod nebo na stránkách s odkazy na tyto weby

Pro možnost komerčního využití nás kontaktujte na našem emailu: martin@ceske-tradice.cz

Kopírování článků a to i jejich částí bez svolení autora, je závažným porušením autorských práv a je po právní stránce trestné.
Články zjišťujeme pomocí vyhledávacího robota několikrát ročně a jakékoliv zjištěné prohřešky jsou a budou dle rozsahu a způsobu kopírování a dalšího využívání předávány našemu právnímu zástupci.
 

Novinky na email

wideskycraper2.gif