Jak tomu bylo dříve - články v této kategorii:

6) V ženichově domě, čepení nevěsty

6) V ženichově domě, čepení nevěsty Když se ocitli svatebčané na dvoře ženichova domu, přestali ženy zpívat a novomanželé sestoupí z vozu a rodiče jim udělili požehnání a mezitím, co se výbava z vozů sundávala, prováděla družba mladou novomanželku po celém hospodářství, ukazovala jí veškeré zařízení podávala vysvětlení, jak se co používá. Nevěsta se měla nejdříve podívat do komína, aby se jí nezastesklo po domově otcovském. Po této…
0 komentářů

5) Svatební noc a loučení

5) Svatební noc a loučení Po půlnoci odešla nevěsta v průvodu tlampače a některých družiček nebo i hostů se ženichem domů, zatímco ostatní svatebčané slavili až do rána. Někde nedovolovaly hosté ženichovi a nevěstě odejít domů, bedlivě je chránili a vyprovázeli je až ráno za doprovodu hudby. Některý z hostů se někdy dozvěděl, kde je postel novomanželů a upravil jí tak, aby se snadno rozsypala. Druhého dne ráno navštívili…
0 komentářů

4) Oběd u nevěsty

4) Oběd u nevěsty Hostina bývala zpravidla u nevěsty. Když rodiče novomanželům ještě jednou požehnali a hosté blahopřáli, ženy se přestrojili, tak se usedlo dle tlampačem stanoveného řádu ke slavnostně ustrojené tabuli. Novomanželé usedli v čelo stolu a družičky s mládenci a tlampačem jim posluhovali. Po společné modlitbě se dali všichni do hodování. Při hostině se tlampač snažil hosty co nejvíce obveselit prováděním různého…
0 komentářů

3) Oddavky

3) Oddavky Dříve než se svatebčané vydali do chrámu Páně, podala družička ženichovi na bílé misce, jemný šátek a rozmarýny pozlátkem polepené a barevnými stužkami ozdobené. Přitom říkajíce: Vítám Vás všecky vespole, jak domácí, tak i přes pole, kdyby Vás bylo sto a padesát, přeci Vám chci každému po kytičce dát, a kdyby tu byl můj z nejmilejší, dostal by…
0 komentářů

2) Zvaní na svatbu, ohlášky, zastaveníčko

2) Zvaní na svatbu, ohlášky, zastaveníčko Po námluvách nastalo velké chvátání s výbavou. Ženich zanechal toulek a byl častěji u nevěsty, koupil jí modlitební knížky, střevíčky a punčošky, ona jemu hedvábný šátek a vlastníma rukama mu vyšila svatební košili. Když byl vzájemně dohodnut datum svatby, vyjednal ženich na faře ohlášky, vyslechl farářovo mravní naučení a oba, nevěsta a ženich podepíší spolu se svědky protokol. Nevěsta nesměla slyšet své ohlášky, protože by se drůbeži nedařilo a v manželství…
0 komentářů

1) Námluvy

1) Námluvy Pořádání svatby náleželo tzv."tlampači", kterému se někde říkalo "starosvat" nebo i "družba", na Moravě se mu říkalo smluvčí. Vyhlídl-li si junák děvče, pak bylo úkolem tlampače odstranit všechny překážky a protivenství příbuzenstvem obou stran a pomoci dohodnout rodičům věno. Jednoho svátečního podvečera se sešli příbuzní ženicha i nevěsty u nevěstiných rodičů na námluvy, aby se ústně dohodli a všem nedorozuměním předešli. Ženich přicházel obyčejně s otcem a tlampačem. Ženich vstupoval do…
0 komentářů

Hostina před 100 lety

Hostina před 100 lety Před sto lety bývala svatba na našem venkově nejslavnější rodinnou událostí. Nebyla jen záležitostí dvou mladých lidí a jejich rodin, ale měla ráz svátků celé vesnice. Svatby či veselky, někde sobáš, byly slaveny velmi okázale, vesele a hlučně. Bylo až neuvěřitelné, že naši šetrní předkové, často žijící ve skromných poměrech, mohli tak bohatou hostinu trvající tři až čtyři dny pro tak velký počet hostů připravit. Ale i při tom počtu hostí to nepřišlo tak draho, poněvadž pozvaní posílali nebo přinesli do domu nevěsty tvaroh,…
0 komentářů
Novinky na email

wideskycraper2.gif