Co je dobré vědět a udělat před svatbou

Co je dobré vědět a udělat před svatbou

  1. Ke vstupu do svazku manželského jsme se oba rozhodli dobrovolně
  2. Shodli jsme se na společně užívaném příjmení (popř. ponechání každý svého)
  3. Známe svůj zdravotní i majetkový stav
  4. Pokud neproběhli zásnuby, tak jsme o našem záměru obeznámili rodiče nás obou (nezapomněli jsme přinést květiny pro matku nevěsty)
  5. Podali jsme žádost o uzavření manželství na matrice Městského úřadu v místě trvalého bydliště jednoho z nás nebo kde chceme obřad vykonat (zámek atd.)
  6. V případě církevního obřadu jsme navštívili příslušný církevní úřad. Matrika nám předtím vydala osvědčení pro církev, bez kterého nelze církevní sňatek uzavřít
  7. Obě rodiny při vzájemné návštěvě naplánovali svatební záležitosti. Nepsaným pravidlem bývá, že nevěstina strana platí hostinu, ženich zajišťuje nápoje na hostině, snubní prstýnky a kytici. Není výjimkou, že se svatební náklady dělí napůl.
  8. Zvážili jsme, zda uzavřeme u notáře předsvatební smlouvu.
  9. Je nám více jak 18 let (existují výjimky – soudní rozhodnutí o povolení sňatku nezletilým – minimálně však 16-ti letým)
Zdroj: knižní archív České tradice, internet
Diskuse
Zatím žádné příspěvky
Novinky na email

wideskycraper2.gif