Svatba - články v této kategorii:
Strana 1 2 3 |

Svatební verše na oznámení 2.

Svatební verše na oznámení 2. Láska je jako dobrá píseň a píseň složit těžko je .... Ščipačov Mnoho zmůže sila duše, mnoho víra, více naděje, ale všecko zmůže láska. Jaroslav…
0 komentářů

Svatební verše na oznámení 1.

Svatební verše na oznámení 1. Miluji život, protože mi dal Tebe. Miluji Tebe, protože ty jsi můj život. J. Lennon Dávám Ti lásku z lásky, jen Tebe miluji, nevezmu nikdy zpátky to,…
0 komentářů

Příklady textů do svatebních oznámení

Příklady textů do svatebních oznámení Chtějí všem na vědomí dát, že se z lásky budou brát dne ............................ v ....................... hodin v obřadní síni ve .................... Dovolují si oznámit, že budou oddáni dne…
0 komentářů

Svatební výročí

Svatební výročí Den sňatku - zelená svatba, jejím symbolem je zelený věnec  1. bavlněná (manželé si vyměňují kapesníčky)  2. papírová  3. kožená  4. květinová (ovocná)  5. dřevěná (symbolem je dřevěný talisman darovaný oběma partnery navzájem) …
0 komentářů

Svatební zvyky

Svatební zvyky Svatební zvyky jsou zase v módě. Mnoho starých svatebních zvyků pochází z pohanské doby. Co nám dnes připadá originální nebo vtipné, mělo tenkrát hluboký smysl a bylo bráno naprosto vážně. Zvyky mohou slavnost oživit a dodat jí tu správnou atmosféru a konečně přiblížit dávné tradice. Zkouška ženicha - Na prahu nevěstina domu měl ženich někdy přichystaný špalek…
0 komentářů

6) V ženichově domě, čepení nevěsty

6) V ženichově domě, čepení nevěsty Když se ocitli svatebčané na dvoře ženichova domu, přestali ženy zpívat a novomanželé sestoupí z vozu a rodiče jim udělili požehnání a mezitím, co se výbava z vozů sundávala, prováděla družba mladou novomanželku po celém hospodářství, ukazovala jí veškeré zařízení podávala vysvětlení, jak se co používá. Nevěsta se měla nejdříve podívat do komína, aby se jí nezastesklo po domově otcovském. Po této…
0 komentářů

5) Svatební noc a loučení

5) Svatební noc a loučení Po půlnoci odešla nevěsta v průvodu tlampače a některých družiček nebo i hostů se ženichem domů, zatímco ostatní svatebčané slavili až do rána. Někde nedovolovaly hosté ženichovi a nevěstě odejít domů, bedlivě je chránili a vyprovázeli je až ráno za doprovodu hudby. Některý z hostů se někdy dozvěděl, kde je postel novomanželů a upravil jí tak, aby se snadno rozsypala. Druhého dne ráno navštívili…
0 komentářů

4) Oběd u nevěsty

4) Oběd u nevěsty Hostina bývala zpravidla u nevěsty. Když rodiče novomanželům ještě jednou požehnali a hosté blahopřáli, ženy se přestrojili, tak se usedlo dle tlampačem stanoveného řádu ke slavnostně ustrojené tabuli. Novomanželé usedli v čelo stolu a družičky s mládenci a tlampačem jim posluhovali. Po společné modlitbě se dali všichni do hodování. Při hostině se tlampač snažil hosty co nejvíce obveselit prováděním různého…
0 komentářů

3) Oddavky

3) Oddavky Dříve než se svatebčané vydali do chrámu Páně, podala družička ženichovi na bílé misce, jemný šátek a rozmarýny pozlátkem polepené a barevnými stužkami ozdobené. Přitom říkajíce: Vítám Vás všecky vespole, jak domácí, tak i přes pole, kdyby Vás bylo sto a padesát, přeci Vám chci každému po kytičce dát, a kdyby tu byl můj z nejmilejší, dostal by…
0 komentářů

2) Zvaní na svatbu, ohlášky, zastaveníčko

2) Zvaní na svatbu, ohlášky, zastaveníčko Po námluvách nastalo velké chvátání s výbavou. Ženich zanechal toulek a byl častěji u nevěsty, koupil jí modlitební knížky, střevíčky a punčošky, ona jemu hedvábný šátek a vlastníma rukama mu vyšila svatební košili. Když byl vzájemně dohodnut datum svatby, vyjednal ženich na faře ohlášky, vyslechl farářovo mravní naučení a oba, nevěsta a ženich podepíší spolu se svědky protokol. Nevěsta nesměla slyšet své ohlášky, protože by se drůbeži nedařilo a v manželství…
0 komentářů
Strana 1 2 3 |
Novinky na email

wideskycraper2.gif