Školní vyučování dříve

Školní vzdělání nebylo po staletí ani zdaleka takové, jaké je známe dnes. Ve školách bývaly tělesné tresty, které v některých případech dnes chybí. Spolu s dobou se mění i věci, schovávané pod školní lavicí. Dříve si pod lavicí děti schovávali například dřevěné praky, později tzv. „flusačky“ (zbraň zhotovená z duté tužky), ještě později elektronické hry, dnes to jsou mobilní telefony.
Před třicetiletou válkou bylo školství na celkem dobré úrovni, ale po jejím skončení tj. v druhé polovině 17. století nastal ve školství úpadek. Úroveň školství v té době byla velmi nízká. Tehdejší žáci se ztěží naučili základům čtení, psaní a počítání. Učitelování nepatřilo mezi hlavní zaměstnání, spíše bylo takovým vedlejší prací, vykonávanou třeba písařem, varhaníkem nebo také vysloužilými vojáky a ti si se zlobivými žáky velké „servítky“ nedělali. Za vlády Marie Terezie byla stanovena povinná školní docházka a zároveň také začalo platit nařízení, podle kterého musela být nejnižší škola zřízena při každé farnosti.
Venkovská škola bývala umístněna v některé z chalup v hlavní světnici, kde se scházeli všechny děti naráz. Ti nejmenší si sedávali na malých lavičkách vpředu a čím větší a pokročilejší žáci byli, tím dále vzadu seděli.
Až do roku 1918 začínalo a končilo vyučování modlitbou. Po tomto roce byly modlitby nahrazeny zpěvem.
Velkou roli v dnešní podobě školství jistě sehrál Jan Ámos Komenský, který se snažil o reformu školství a který zastával názor, že nárok na vzdělání by měli mít všichni. Také se zasazoval o to, aby se učení a škola stala pro žáky hrou – zároveň byl velkým nepřítelem vyučování pomocí tělesných trestů.
 
Zdroj: knižní archív České tradice, internet
Diskuse
Autor:České tradice
Datum:zář 2, 2011
Email:
Je záslužné co děláte pro oživení českých a moravských tradic. Ráda si čtu vašše články davám odkaz na vaše stránky. Dnešní čtení o škole a vyučování je rovněž zajímavé
Podmínky převzetí článků

Články můžete číst, tisknout a kopírovat POUZE PRO SVOJI POTŘEBU. Využít či převzít zveřejněné články, nápady či recepty je samozřejmě možné, ale pouze při dodržení určitých pravidel:

  1. o převzatých článcích (jmenovitě) musíme být předem informováni
  2. u každého schváleného článku musí být viditelně napsán zdroj (převzato z www.ceske-tradice.cz) s aktivním odkazem na www.ceske-tradice.cz
  3. články mohou být použity pouze nekomerčně jako naučně-informativní text
  4. v případě, že by někdo žádal Váš web o možnost převzetí našich článků, musí kontaktovat přímo nás (některé články jsou psané našimi externími spolupracovníky a některé jsou vyměněné a u těch musíme mít kontrolu, kdo a kam je umístí)
  5. na jednom webu může být použito max. 5 článků - na ostatní může být uveden pouze odkaz na naše stránky
  6. články nesmí být uveřejněny na stránkách propagující rasismus, fašismus, pornografii, hazardní hry apod nebo na stránkách s odkazy na tyto weby

Pro možnost komerčního využití nás kontaktujte na našem emailu: martin@ceske-tradice.cz

Kopírování článků a to i jejich částí bez svolení autora, je závažným porušením autorských práv a je po právní stránce trestné.
Články zjišťujeme pomocí vyhledávacího robota několikrát ročně a jakékoliv zjištěné prohřešky jsou a budou dle rozsahu a způsobu kopírování a dalšího využívání předávány našemu právnímu zástupci.
 

Nové články na email