Tkadlec

- řemeslník vyrábějící látky na tkalcovském stavu

O vývoji tkalcovského řemesla toho není moc známo, historické prameny se zmiňuji o prvním tkalcovském stavu v Evropě z 12. století.
Z počátku patřila tkalcovská práce výhradně ženám a hlavně v obcích, až postupem vývoje, kdy se zvyšovala spotřeba plátna a tím i potřeba přesunu výroby do měst, se prací začali zabývat i muži a řemeslo se stalo hlavním příjmem rodiny.

Založení prvního tkalcovského cechu je datováno ke 14. století.

Koncem 14. století se tkalci ve městech objevovali ještě zřídka, většinou šlo o tkalce venkovské, kteří do měst dojížděli nebo se přistěhovali. Obecně zakořeněný špatný názor byl, že tkalcovské dílo, které pořizoval pláteník (pláteník = tkadlec plátna), je výhradně ženská práce, což vážnosti plátenického řemesla příliš nedávalo.
Další známá skupina tkalců jsou tkalci hladkého, barevně pruhovaného nebo kostkovaného plátna, označovaného stejně jako dnes kanafas (kanevas, kanavač). V obchodě Kolonial.cz si kanafas můžete zakoupit také.
Třetí skupinu tkalců tvořívali tkalci vzorovaného plátna – damašek. S největší pravděpodobností se jednalo o tkalce, kteří tkali tkaniny vzorované v atlasové nebo keprové vazbě. Tkalcům z této skupiny se říkávalo tkalci umělí.
Poslední skupinu tvořili tkalci, kteří tvořili smíšené dílo. Do lněné osnovy vplétali bavlněný útek, taková tkanina se nazývala barchan (barchent) a tito tkalci byli barchaníci (barchentníci).
S rozvojem a zkvalitňováním tkalcovské cechovní výroby rozdíly mezi jednotlivými skupinami pomalu mizely a tkalcovství tak vešlo do obecného povědomí jako jednotný pojem.

Já jsem tkadlec od Nymburka, soukám nitě jako strunka,
utkám plátno tlustý tenký, hezkým holkám na sukénky.

Řeč stavu při rukodílném tkaní:
Mám že-nu, mám dě-ti, musím se sta-ra-ti.
Hop tá-to přes blá-to, mlč klu-ku, stří-ká to.
Byl tu čert, byl byl byl, dá-vno šel, včil včil včil.
(z Frenštátska)

Služila jsem u tkalce něni tomu dávno,
chtěla sem se naučit, jak se děla platno
basatum pleskytum jak se děla platno.
Jednu nohu natáhne, druhu nohu skrči,
osnovu si roztahně, člunek do ni strči
basatum pleskytum člunek do ni strči.
A všetci se diviju,co to za řemeslo
nad hlavu šibenica pod nohami peklo
basatum pleskytum pod nohami peklo.
A něni tak žadnemu, jako temu tkalci,
člunek se mu oženil, civka pořad v tanci
basatum pleskytum civka pořad v tanci.
Tkalcovští tovaryše maju peněz dosti,
majstr chodi v pantoflích, tovaryše bosky
basatum pleskytum tovaryše bosky.
(z Frenštátska)


Zdroj: Zapomenutá řemesla - Janotka, Linhart
 
Zdroj: knižní archív České tradice, internet
Diskuse
Zatím žádné příspěvky
Nové články na email