Řezník

Řezník

- obchodník, který choval a porážel dobytek, prodával maso a masné výrobky

Já řezník ty řezník oba řezníci
pudem za Prahu pro jalovici
Jak budu kupovat ty budeš smlouvat
budem si panenky hezky namlouvat

První zmínky o řeznickém řemesle lze najít již z dob řeckořímských. Již ve 3. století našeho letopočtu nakupovali řezníci dobytek pro starý Řím. První čeští řezníci jsou v kronikách zmiňování až ze 13. století.

S rozvojem řeznických cechů se zvyšoval počet masných krámů – kotců řeznických, nově vznikala jatka – šlachtaty, konávali se první dobytčí trhy a maso se začínalo udit.

Hlavní činností řezníka byl nákup. Řezník obcházel po vsi statkáře, kde přímo na místě kupoval dobytek vhodný na porážku. Výsek býval další důležitou prací řezníka.

Šla holka do krámu pro libru masa
nechtěla od hrudi jen od ocasa
Od hrudi já nechci to není chutný
jen ty mně řezníčku co já chci utni.

(z Klatovska)


Zdroj: Zapomenutá řemesla - Janotka, Linhart

 
Zdroj: knižní archív České tradice, internet
Diskuse
Zatím žádné příspěvky
Nové články na email