Práce - články v této kategorii:
Strana 1

Včelař

Včelař - choval včely, vyráběl vosk a med Kronikářské zmínky o domácím včelaření jsou zaznamenané již na začátku 12. století Rozvoj domácího včelařství zaznamenal obrovský růst po tom, co hospodáři zjistili, že včely nacházely obživu i mimo les, tj. na lukách a polích. Začali jim upravovat z lesů dovezené kmeny a usazovali do nich roje včel. Včelařilo se…
1 komentářů

Uzenář

Uzenář - řezník specializovaný na slaninu a uzené maso Uzenářské řemeslo bývalo úzce spjato s řemeslem řeznickým. Od konce 13. století měli uzenáři s řezníky společný cech. Řemeslo se vyvíjelo spolu s potřebou maso uchovávat po delší dobu. Uzeniny se vyráběly nejvíce z vepřového masa, dále telecího a hovězího, jen vyjímečně skopového. Stejně jako dnes…
1 komentářů

Tkadlec

Tkadlec - řemeslník vyrábějící látky na tkalcovském stavu O vývoji tkalcovského řemesla toho není moc známo, historické prameny se zmiňuji o prvním tkalcovském stavu v Evropě z 12. století. Z počátku patřila tkalcovská práce výhradně ženám a hlavně v obcích, až postupem vývoje, kdy se zvyšovala spotřeba plátna a tím i potřeba přesunu výroby do měst, se prací začali zabývat i muži…
0 komentářů

Řezník

Řezník - obchodník, který choval a porážel dobytek, prodával maso a masné výrobky Já řezník ty řezník oba řezníci pudem za Prahu pro jalovici Jak budu kupovat ty budeš smlouvat budem si panenky hezky namlouvat První zmínky o řeznickém řemesle lze najít již z dob řeckořímských…
0 komentářů

Perníkář

Perníkář - pekař perníku (mouku zadělával medem) Řemeslo pernikářské bývalo velmi blízké řemeslu pekařskému, perníkář své výrobky tvořil výhradně z medového těsta, z kterého pekl perníky a marcipán. Historické prameny uvádějí první zmínku o medovém pečivu u nás z první poloviny 14. století. Koncem 19. století perníkářské řemeslo…
0 komentářů

Pastýř, slouha, ovčák

Pastýř, slouha, ovčák - pastýř pásl dobytek, byl členem panské čeledi nebo obecní zaměstnanec - slouha byl obecní pastýř - ovčák byl pastýř ovcí Děvčata děvčata, vyžeňte telata, vy staré báby, vyžeňte krávy. (z Moravy) …
3 komentářů

Mlynář

Mlynář - řemeslník meloucí obilné zrno na mouku a další moučné výrobky ve mlýně Mlynářství má u nás velmi dlouhou tradici, první zmínky o větrných mlýnech pocházejí již ze 13. století. Největší rozmach větrných mlýnů se ale přičítá 15. století, kdy se stavěli hlavně dřevěné mlýny. Mlýny bychom v té době u nás našli zásadně vodní a větrné. Až v 18. století…
0 komentářů

Bělič, mandlíř

Bělič, mandlíř - bělič - bělil utkané plátno - mandlíř - řemeslník mandlující plátno Řemeslo se bezprostředně dotýkalo řemesla tkalcovského. Plátna nebyla po utkání nikdy čistě bílá a aby dosáhla požadovaného bělostného vzhledu, bylo potřeba je bílit. …
0 komentářů

Brtník

Brtník - lesní včelař Med odjakživa patřil mezi základní doplněk potravy. Podle toho, jak člověk v průběhu času se včelami zacházel, lze hovořit o čtyřech způsobech hospodaření z medem: 1) včelaření lesní – brtnické 2) včelaření sběrné – kořistnické 3) včelaření rolnické – domácí (blíže pod…
1 komentářů

Barvíř

Pekař - řemeslník používající různých živočišných, rostlinných a minerálních látek k barvení kůže a ostatních materiálů První barvíři pracovali ve středověku Orientu a dlouhou dobu se jejich díla do Evropy dovážely. Až počátkem 13. století se s barvením začalo také v Evropě, zejména v Itálii a Holandsku. …
0 komentářů

Pekař

Pekař
Pekař - řemeslník, který pekl chléb a další moučné výrobky v pekařské peci a obvykle je i prodával Pekařské řemeslo lze pokládat za jedno z nejstarších známých řemesel, jeho počátky jsou zaznamenané až ze středověku a těsně souviseli s mlynářstvím. Postupem času se ale každé z řemesel začalo ubírat vlastní cestou. …
1 komentářů
Strana 1
Nové články na email