Mlynář

Mlynář

- řemeslník meloucí obilné zrno na mouku a další moučné výrobky ve mlýně

Mlynářství má u nás velmi dlouhou tradici, první zmínky o větrných mlýnech pocházejí již ze 13. století. Největší rozmach větrných mlýnů se ale přičítá 15. století, kdy se stavěli hlavně dřevěné mlýny. Mlýny bychom v té době u nás našli zásadně vodní a větrné.
Až v 18. století bychom se mohli setkávat s prvními zděnými mlýny kruhovitého půdorysu.
V době lucemburské docházelo k největšímu rozmachu řemesla mlynářského, kdy jen v Praze bylo registrováno více než 20 mlýnů.
Mlynář musel umět postavit nejen mlýn, ale také studnice, jezy, mosty a veškeré stavby s vodou spojené.

Mlynáři byli samozřejmě různě majetní a podle toho by se dalo je rozdělit do čtyř skupin:
  1. Nejchudší mlynáři, kteří byli ve „službě náchlební“. Mlýny byli ve vlastnictví obce, církve nebo feudální vrchnosti a jejich majitelé si najímali mlynářského mistra na správu mlýna, kterého měli ve služebním poměru.
  2. Další kategorii tvořili mlynáři, kteří si od majitele mlýn najímali na tzv. „čtvrtý groš“, „čtvrtý peníz“, to znamenalo uzavření smlouvy na čtvrtinu (mlynář bral každý čtvrtý groš z prodeje).
  3. Mlynář úroční byl mlynář, který od majitele mlýn koupil za pevnou sumu za podmínek odvádění ročního úroku majiteli i jeho dědicům. Mlynář byl samostatným hospodářem a vše, co z mlýna získal mu patřilo.
  4. Naprosto samostatně hospodařící kategorii tvořili mlynáři, kteří vlastnili mlýny bez jakýchkoliv závazků. Často se stávalo, že nájemní mlynáři od majitelů mlýn zakoupili a stali se tak novými majiteli mlýnů.

Proto jsem si kámen koupil abych hodně lidi loupil.
Lup mlynáři lup, nadělej si krup.
(z Berounska)

Mlynář mele až se třese, voda mu užitek nese.
Voděnka se kolem točí, sedláček mu žito vozí.
Jednym bere, druhym dává, tak ho pán bůh požehnává.
(z Psovodova, z Březnice)


Zdroj: Zapomenutá řemesla - Janotka, Linhart

 
Zdroj: knižní archív České tradice, internet
Diskuse
Zatím žádné příspěvky
Nové články na email