Sv. Martin - život a legenda

11.11. - Martin Tourský se narodil r. 316 n.l. jako syn pohanského římského důstojníka v římské provincii Horní Panonie (dnešní Maďarsko). Vzdělání získal a s křesťanstvím se seznámil v severoitalské Pavii. Ve svých patnácti letech byl proti své vůli přijat k císařskému jezdectvu.
Legenda říká, že jedné chladné noci v Amiens viděl promrzlého nahého žebráka. Svatý Martin neváhal a svým mečem rozetnul svůj plášť na dvě poloviny, z nichž jednu podal žebrákovi. Následující noci se mu zjevil Kristus, oděný právě do poloviny jeho pláště. Díky této události je vzýván na ochranu proti chudobě a tato událost měla za následek, že se dal pokřtít. O něco později, když mu bylo asi dvaadvacet let byl z armády propuštěn, cestoval po celé Itálii a Dalmácii. Poté odešel do Francie, kde strávil většinu svého života. Deset let žil jako poustevník. Roku 372 přijal svatý Martin biskupský stolec v Tours. I po jmenování biskupem žil nadále jako mnich ve své chatrči poblíž řeky Loiry, kde později vzniklo opatství Marmoutier. Zemřel v 81 letech roku 397 n.l. v Candes u Tours.
Svatý Martin je patronem vojáků, koní, jezdců, hus a vinařů. Nejčastěji bývá zobrazen na koni s půlkou pláště a žebrákem.
 
Svatý Martin přijíždí na bílém koni. Tato prastaré pořekadlo značilo, že v době, kdy tento světec slaví svůj svátek padal sníh a neodvratitelně se blížila královna mrazivých večerů a dlouhých nocí – paní zima.
 
 
Úryvek z knihy "Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce - Podzim"
Obrázek : http://abu-bratislava.sk/portal/martin
 
Zdroj: České tradice, knižní archív České tradice, internet
Diskuse
Autor:otava obecna
Datum:lis 7, 2011
Email:
ten kun je oprvdu moc krrrrrraaaaaasssssssssnyyyy
Autor:ggguuuuggo
Datum:lis 11, 2014
:D
Autor:Martin
Datum:lis 11, 2018
Email:
Vyzývám tímto všechny Martiny, ať se chovají stejně jako Sv. Martin Martin
Nové články na email