Sv. Kateřina - život a legenda

Sv. Kateřina - život a legenda

25.11. - Sv. Kateřina Alexandrijská, jinak také svatá Kateřina (Caterina), panna alexandrijská se narodila kolem roku 289 n.l. v bohaté rodině v Alexandrii v dnešním Egyptě, který v té dbě patřil pod Římskou říši a už od mládí se vyznačovala neobyčejnou vzdělaností, ale také mravními ctnostmi, velkou zvídavostí, výřečností a na její původ nezvyklou pracovitostí.

Veřejně protestovala proti uctívání pohanských bohů a samotného císaře Maxentia vyzvala aby se vzdal pohanství a obrátil se na křesťanskou víru. Císař ji postavil před padesát předních učenců a filosofů, kteří se jí snažili křesťanství, tedy víru jen v jednoho boha rozmluvit. Ačkoliv jí bylo pouhých osmnáct let, dokázala všechny jejich důvody vyvrátit a obrátila je na křesťanskou víru.

Za to je nechal císař všechny zaživa upálit. Poté se snažil Kateřinu požádat o ruku, ale Kateřina ho odmítla s odůvodněním, že se již zaslíbila Kristu. Toto prohlášení mělo za důsledek nekonečné mučení a věznění, během kterého ji prý krmila holubice. Poté byla Kateřina mučena na speciálně vyrobeném kole, opatřeném bodci, které ji mělo zaživa roztrhat. Kolo se ale díky blesku rozpadlo a zranilo mnoho diváků. Když byla poté na císařův rozkaz sťata, z jejích žil prý netekla krev, ale mléko.

Díky kolu, na kterém byla mučena se stala patronkou mlynářů. Zemřela roku 307 n.l. a po její smrti odnesly andělé její ostatky na horu Sinaj v Palestině. Za císaře Justinána I. (527-565) byl nad jejím hrobem vybudován světoznámý klášter sv. Kateřiny jako středisko kultu sv. Kateřiny.


Svatá Kateřina je dále patronkou univerzit, mladých dívek, filozofů, ošetřovatelek, kolářů, přadláků a všech umírajících.

“Svatá Kateřina zavřela muzikanty do chléva a pověsila housle do komína. “
 

Úryvek z knihy "Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce - Podzim"
Zdroj: České tradice, knižní archív České tradice, internet
Diskuse
Autor:Andrea
Datum:úno 25, 2013
Email:
Je to krásné :) udělala jsem si z toho referát a dostla jsem jediná 1 děkuju :)
Nové články na email