Sv. Cecílie - život a legenda

22.11. - O životě svaté Cecílie je toho známo jen velmi málo. Pravděpodobně žila ve 3.století v Římě. Ve čtvrti Trastevere založila kostel. Umřela jako mučednice a byla pochována na hřbitově sv. Kalixta.
Podle legendy to byla dívka vznešeného původu, kterou její rodiče proti její vůli zasnoubili s pohanem Valeriánem. Cecílie po svatbě o svatební noci manželovy oznámila, že nad jejím panenstvím bdí anděl a že i on ho může spatřit, dá-li se pokřtít papežem Urbanem. Tím se jí podařilo Valeriána obrátit na křesťanskou víru. A nedlouho poté se křesťanem stal i jeho bratr Tiberius. Oba bratři byli zanedlouho nato uvězněni k smrti za pohřbívání těl mučedníků. Cecílie byla předvedena před prefekta Almachia. Podařilo se jí své nepřátele a pronásledovatele obrátit na křesťanskou víru – údajně prý v jejím domě bylo pokřtěno na 400 osob. Nakonec byla i ona odsouzena k smrti – udušením v lázni. Ačkoliv bylo do pece přiloženo několikanásobně více topiva než bylo obvyklé, Cecílie vyšla z lázně živá a zdravá. Pokusili se jí proto stít mečem, což se nakonec povedlo, když Cecílie po několika dnech svému zranění, způsobeného katem, v bolestech a mukách zemřela.

Sv. Cecílie byla patronkou hudby a hudebníků, protože prý v den své svatby, když hráli na své nástroje, zpívala ve svém srdci chválu na Boha. a bývá zobrazena s loutnou a růžemi.


Úryvek z knihy "Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce - Podzim"
Zdroj: České tradice, knižní archív České tradice, internet
Diskuse
Zatím žádné příspěvky
Podmínky převzetí článků

Podmínky převzetí článků

Články můžete číst, tisknout a kopírovat POUZE PRO SVOJI POTŘEBU. Využít či převzít zveřejněné články, nápady či recepty je samozřejmě možné, ale pouze při dodržení určitých pravidel: o převzatých článcích (jmenovitě) musíme být předem informováni u každého schváleného článku musí být viditelně napsán zdroj (převzato z www.ceske-tradice.cz) s aktivním odkazem na www.ceske-tradice.cz články mohou být použity pouze nekomerčně jako naučně-informativní text v případě, že by někdo žádal Váš web o možnost převzetí našich článků, musí kontaktovat přímo nás (některé články jsou psané našimi externími spolupracovníky a některé jsou vyměněné a u těch musíme mít kontrolu,…
Nové články na email