Sv. Ondřej - zvyky a obyčeje

V předvečer svátku zkoušívala děvčata, která se dříve vdá tak, že každá vzala kousek chleba, položila jej na lopatu a čí kousek vzal pes jako první, tu čekala veselka nejdříve.
O půlnoci před svatým Ondřejem děvčata vstávala a chodila klepat na kurník, říkajíc přitom:

„Kohoutku, kohoutku, zakokrhej. Muže-li dostanu, vědět mi dej. Slepičky vy nechte kokotání, nekazte mi, nekazte vdávání.“

Ozval-li se kohout, mělo děvče naději, že se toho roku vdá. Ozvala-li se dříve slepice, znamenalo to, že má děvče přijít za rok opět.

Na svátek svatého Ondřeje vzal na Příborsku jeden čtyři hrnečky a obrátil je dnem vzhůru, přičemž pod každý z nich předtím vložil hlínu, chléb, hřeben a pod poslední prsten. Ostatní, aniž věděli, co který hrneček skrývá, byli poté sezváni a každý ukázal na jeden hrnek. Na ty, kteří našli pod hrnkem hlínu prý čekala do roka smrt, hrnek s chlebem značil zbohatnutí, hřeben nemoc a konečně hrnek s prstenem předvídal svatbu.

Na Slavkovsku dívky stoupaly pravou nohou na postel, přičemž říkaly:

„Postýlko, postýlko, šlapu na tě, svaté Ondřejku, prosím tě: dé mně této noci viděti, co je mýmu srdcu némilejší!“.

Jinde ten den třáslo děvče plotem a při tom zpívalo:

„Třesu, třesu tímto plotem, všeci svatí mým životem. Kde je můj milý dnes, ať mně tam zaštěkne pes.“

Také bývalo zvykem v ten zasadit do květináče větvičku a zalévat ji vodou, nabíranou do úst. Pokud se větvička zazelenala do Božího hodu a vykvetla, bylo to pro dívku znamení, že se velmi brzy vdá.
Zamilované dívky si také psaly jména nejoblíbenějších mládenců na cedulky a na noc si je vložily pod polštář. Ráno pak, jakmile se vzbudily, vytáhly jednu z cedulek a čí jméno tam bylo napsáno, ten byl dívce souzen.
 

Úryvek z knihy "Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce - Podzim"
Zdroj: České tradice, knižní archív České tradice, internet
Diskuse
Zatím žádné příspěvky
Podmínky převzetí článků

Články můžete číst, tisknout a kopírovat POUZE PRO SVOJI POTŘEBU. Využít či převzít zveřejněné články, nápady či recepty je samozřejmě možné, ale pouze při dodržení určitých pravidel:

  1. o převzatých článcích (jmenovitě) musíme být předem informováni
  2. u každého schváleného článku musí být viditelně napsán zdroj (převzato z www.ceske-tradice.cz) s aktivním odkazem na www.ceske-tradice.cz
  3. články mohou být použity pouze nekomerčně jako naučně-informativní text
  4. v případě, že by někdo žádal Váš web o možnost převzetí našich článků, musí kontaktovat přímo nás (některé články jsou psané našimi externími spolupracovníky a některé jsou vyměněné a u těch musíme mít kontrolu, kdo a kam je umístí)
  5. na jednom webu může být použito max. 5 článků - na ostatní může být uveden pouze odkaz na naše stránky
  6. články nesmí být uveřejněny na stránkách propagující rasismus, fašismus, pornografii, hazardní hry apod nebo na stránkách s odkazy na tyto weby

Pro možnost komerčního využití nás kontaktujte na našem emailu: martin@ceske-tradice.cz

Kopírování článků a to i jejich částí bez svolení autora, je závažným porušením autorských práv a je po právní stránce trestné.
Články zjišťujeme pomocí vyhledávacího robota několikrát ročně a jakékoliv zjištěné prohřešky jsou a budou dle rozsahu a způsobu kopírování a dalšího využívání předávány našemu právnímu zástupci.
 

Nové články na email