Sv. Ondřej - život a legenda

30.11. - Svatý Ondřej byl stejně jako jeho bratr Šimon rybářem a pocházel z galilejské Betsaidy. Byl učedníkem Jana Křtitele a prvním učedníkem Ježíše Krista. Ondřej byl vždy mezi prvními čtyřmi apoštoly uváděnými v evangeliích a býval zmiňován zejména v souvislosti se zázračným nasycením pěti tisíc, když Ježíše upozornil na chlapce, nesoucího bochníky a ryby. Po Kristově ukřižování se vydal na sever do Řecka a Skytie. V roce 70 n.l. byl v řeckém Patrasu odsouzen k smrti a ukřižován na kříži ve tvaru X.
Svatý Ondřej je patronem sedláků, rybářů a nevěst, dále Ruska a Skotska, bývá vzýván na pomoc proti dně a nejčastěji je zobrazován na kříži ve tvaru X nebo s rybářskou sítí a rybami.

Den (ale i předvečer svátku), kdy se slavil svátek svatého Ondřeje patřil mimo Štědrého večera k nejdůležitějším věšteckým dnům v roce. Většina věštění mělo jedno společné a to, že se děvčata snažila zjistit kdy nebo za koho se vdají. Proto není divu, že byl svatý Ondřej i patronem nevěst.


Úryvek z knihy "Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce - Podzim"
Zdroj: České tradice, knižní archív České tradice, internet
Diskuse
Autor:sima
Datum:lis 4, 2010
Email:
moc pekne vypravneni
Podmínky převzetí článků

Články můžete číst, tisknout a kopírovat POUZE PRO SVOJI POTŘEBU. Využít či převzít zveřejněné články, nápady či recepty je samozřejmě možné, ale pouze při dodržení určitých pravidel:

  1. o převzatých článcích (jmenovitě) musíme být předem informováni
  2. u každého schváleného článku musí být viditelně napsán zdroj (převzato z www.ceske-tradice.cz) s aktivním odkazem na www.ceske-tradice.cz
  3. články mohou být použity pouze nekomerčně jako naučně-informativní text
  4. v případě, že by někdo žádal Váš web o možnost převzetí našich článků, musí kontaktovat přímo nás (některé články jsou psané našimi externími spolupracovníky a některé jsou vyměněné a u těch musíme mít kontrolu, kdo a kam je umístí)
  5. na jednom webu může být použito max. 5 článků - na ostatní může být uveden pouze odkaz na naše stránky
  6. články nesmí být uveřejněny na stránkách propagující rasismus, fašismus, pornografii, hazardní hry apod nebo na stránkách s odkazy na tyto weby

Pro možnost komerčního využití nás kontaktujte na našem emailu: martin@ceske-tradice.cz

Kopírování článků a to i jejich částí bez svolení autora, je závažným porušením autorských práv a je po právní stránce trestné.
Články zjišťujeme pomocí vyhledávacího robota několikrát ročně a jakékoliv zjištěné prohřešky jsou a budou dle rozsahu a způsobu kopírování a dalšího využívání předávány našemu právnímu zástupci.
 

Nové články na email