Sv. Ondřej - život a legenda

Sv. Ondřej - život a legenda

30.11. - Svatý Ondřej byl stejně jako jeho bratr Šimon rybářem a pocházel z galilejské Betsaidy. Byl učedníkem Jana Křtitele a prvním učedníkem Ježíše Krista. Ondřej byl vždy mezi prvními čtyřmi apoštoly uváděnými v evangeliích a býval zmiňován zejména v souvislosti se zázračným nasycením pěti tisíc, když Ježíše upozornil na chlapce, nesoucího bochníky a ryby. Po Kristově ukřižování se vydal na sever do Řecka a Skytie. V roce 70 n.l. byl v řeckém Patrasu odsouzen k smrti a ukřižován na kříži ve tvaru X.
Svatý Ondřej je patronem sedláků, rybářů a nevěst, dále Ruska a Skotska, bývá vzýván na pomoc proti dně a nejčastěji je zobrazován na kříži ve tvaru X nebo s rybářskou sítí a rybami.

Den (ale i předvečer svátku), kdy se slavil svátek svatého Ondřeje patřil mimo Štědrého večera k nejdůležitějším věšteckým dnům v roce. Většina věštění mělo jedno společné a to, že se děvčata snažila zjistit kdy nebo za koho se vdají. Proto není divu, že byl svatý Ondřej i patronem nevěst.


Úryvek z knihy "Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce - Podzim"
Zdroj: České tradice, knižní archív České tradice, internet
Diskuse
Autor:sima
Datum:lis 4, 2010
Email:
moc pekne vypravneni
Nové články na email