Odsouzení kohouta

Dříve posvícení a přípravy na něj probíhaly v určitém sledu. Večer před posvícením vyvěsili z kostelní věže prapor na znamení, že všechny přípravy jsou u konce a koláče napečeny. Chlapci pak v neděli časně ráno chodili po vsi a snažili v nějakém stavení „ukrást“ kohouta. Toho pak dva chlapci nesli svázaného přes celou ves. Za nimi šel chlapec s vykasanou košilí, který představoval kazatele, následován výskající chasou. Když průvod došel na náves, „kazatel“ vylezl na židli nebo na nějaké vyvýšené místo a začal „kázat“. Dával všem špatné skutky kohouta-zloducha jako výstrahu a poté sťali kohoutovi hlavu šavlí nebo ostrým nožem.
Jinde se „mlátil“ kohout o posvícenském úterý. Při této velmi brutální hře uvázali k tyči kohouta a dva soutěžící muži se šátkem na očích a s cepem v ruce se jej snažili zasáhnout a utlouci jako první. Nejen kohout to tenkrát škaredě odnesl. Ten kterému se podařilo kohouta usmrtit se stal vítězem.
Na Moravě se o posvícenském pondělí (posvícenské pondělí bývalo místy zvané jako „pěkná“ nebo „zlatá hodinka“) stínala šavlí hlava beránkovi.

Úryvek z knihy "Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce - Podzim"
Zdroj: České tradice, knižní archív České tradice, internet
Diskuse
Zatím žádné příspěvky
Podmínky převzetí článků

Články můžete číst, tisknout a kopírovat POUZE PRO SVOJI POTŘEBU. Využít či převzít zveřejněné články, nápady či recepty je samozřejmě možné, ale pouze při dodržení určitých pravidel:

  1. o převzatých článcích (jmenovitě) musíme být předem informováni
  2. u každého schváleného článku musí být viditelně napsán zdroj (převzato z www.ceske-tradice.cz) s aktivním odkazem na www.ceske-tradice.cz
  3. články mohou být použity pouze nekomerčně jako naučně-informativní text
  4. v případě, že by někdo žádal Váš web o možnost převzetí našich článků, musí kontaktovat přímo nás (některé články jsou psané našimi externími spolupracovníky a některé jsou vyměněné a u těch musíme mít kontrolu, kdo a kam je umístí)
  5. na jednom webu může být použito max. 5 článků - na ostatní může být uveden pouze odkaz na naše stránky
  6. články nesmí být uveřejněny na stránkách propagující rasismus, fašismus, pornografii, hazardní hry apod nebo na stránkách s odkazy na tyto weby

Pro možnost komerčního využití nás kontaktujte na našem emailu: martin@ceske-tradice.cz

Kopírování článků a to i jejich částí bez svolení autora, je závažným porušením autorských práv a je po právní stránce trestné.
Články zjišťujeme pomocí vyhledávacího robota několikrát ročně a jakékoliv zjištěné prohřešky jsou a budou dle rozsahu a způsobu kopírování a dalšího využívání předávány našemu právnímu zástupci.
 

prodamu