Sv. Cecílie - život a legenda

Sv. Cecílie - život a legenda

22.11. - O životě svaté Cecílie je toho známo jen velmi málo. Pravděpodobně žila ve 3.století v Římě. Ve čtvrti Trastevere založila kostel. Umřela jako mučednice a byla pochována na hřbitově sv. Kalixta.
Podle legendy to byla dívka vznešeného původu, kterou její rodiče proti její vůli zasnoubili s pohanem Valeriánem. Cecílie po svatbě o svatební noci manželovy oznámila, že nad jejím panenstvím bdí anděl a že i on ho může spatřit, dá-li se pokřtít papežem Urbanem. Tím se jí podařilo Valeriána obrátit na křesťanskou víru. A nedlouho poté se křesťanem stal i jeho bratr Tiberius. Oba bratři byli zanedlouho nato uvězněni k smrti za pohřbívání těl mučedníků. Cecílie byla předvedena před prefekta Almachia. Podařilo se jí své nepřátele a pronásledovatele obrátit na křesťanskou víru – údajně prý v jejím domě bylo pokřtěno na 400 osob. Nakonec byla i ona odsouzena k smrti – udušením v lázni. Ačkoliv bylo do pece přiloženo několikanásobně více topiva než bylo obvyklé, Cecílie vyšla z lázně živá a zdravá. Pokusili se jí proto stít mečem, což se nakonec povedlo, když Cecílie po několika dnech svému zranění, způsobeného katem, v bolestech a mukách zemřela.

Sv. Cecílie byla patronkou hudby a hudebníků, protože prý v den své svatby, když hráli na své nástroje, zpívala ve svém srdci chválu na Boha. a bývá zobrazena s loutnou a růžemi.


Úryvek z knihy "Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce - Podzim"
Zdroj: České tradice, knižní archív České tradice, internet
Diskuse
Zatím žádné příspěvky
Nové články na email