Podzim - články v této kategorii:
  Sv. Ondřej - život a legenda
30.11. - Svatý Ondřej byl stejně jako jeho bratr Šimon rybářem a pocházel z galilejské Betsaidy. Byl učedníkem Jana Křtitele a prvním učedníkem Ježíše Krista. Ondřej byl vždy mezi prvními čtyřmi apoštoly uváděnými  ... 
Poslední aktualizace: 20.11.2012 Přečíst celý článek

  Sv. Kateřina - zvyky a obyčeje
Na svatou Kateřinu se konávaly poslední taneční zábavy před nadcházející dobou adventu, která zakazovala tanec, zpěv a zábavu. Proto se všichni snažili tento poslední večer radovánek náležitě užít a obyčejně tancovačky ... 
Poslední aktualizace: 20.11.2012 Přečíst celý článek

 

  Sv. Kateřina - život a legenda
25.11. - Sv. Kateřina Alexandrijská, jinak také svatá Kateřina (Caterina), panna alexandrijská se narodila kolem roku 289 n.l. v bohaté rodině v Alexandrii v dnešním Egyptě, který v té dbě patřil pod Římskou říši a už od  ... 
Poslední aktualizace: 20.11.2012 Přečíst celý článek

  Sv. Cecílie - zvyky a obyčeje
V předvečer svátku sv. Cecílie se konávala výroční shromáždění pěvecké a hudební spolky, kde se přijímali noví členové. V ten se také udělovaly podpory nemocným členům, dary vdovám a sirotkům. Po ukončení shromáždění  ... 
Poslední aktualizace: 20.11.2012 Přečíst celý článek

  Sv. Cecílie - život a legenda
22.11. - O životě svaté Cecílie je toho známo jen velmi málo. Pravděpodobně žila ve 3.století v Římě. Ve čtvrti Trastevere založila kostel. Umřela jako mučednice a byla pochována na hřbitově sv. Kalixta. Podle ... 
Poslední aktualizace: 20.11.2012 Přečíst celý článek

  Sv. Ondřej - zvyky a obyčeje
V předvečer svátku zkoušívala děvčata, která se dříve vdá tak, že každá vzala kousek chleba, položila jej na lopatu a čí kousek vzal pes jako první, tu čekala veselka nejdříve. O půlnoci na před svatým Ondřejem děvčata  ... 
Poslední aktualizace: 20.11.2012 Přečíst celý článek

Přástky …

Svátek svatého Martina byl důležitým dnem v životě čeledníků a děveček, neboť zpravidla v tento den většina z nich (Martínkové) měnila službu a dostávala za svou práci mzdu. Někteří smlouvu s hospodářem....

To co bylo v Čechách Bejkova svatba nazývali na Moravě svatomartinskou sýpkou. Šlo o venkovskou slavnost ku příležitosti uzavření smlouvy mezi obcí a obecními sluhy jako byli ponocný, učitel nebo obecní....

Svatomartinskou koledou si ve 14. století přivydělávaly nejen chudí žáci a kanovníci (kanovník – kněz), ale i například zástupci krvavého řemesla – katové. Těm byla účast na svatomartinských koledách....

Svatomartinská husa a…

11.11. - Martin Tourský se narodil r. 316 n.l. jako syn pohanského římského důstojníka v římské provincii Horní Panonie (dnešní Maďarsko). Vzdělání získal a s křesťanstvím se seznámil v severoitalské Pavii. Ve svých patnácti letech byl proti své vůli přijat k císařskému jezdectvu....

Peřina plná prachového peří byla odedávna součástí života člověka a každé děvče bylo rádo, pokud se mohlo pochlubit svým budoucím věnem, které obsahovalo peřinu. Nadrat peří do takové peřiny však nebylo jednoduchou a rychlou záležitostí...

Lampióny pocházejí z Asie. V Číně sloužili nejen jako dekorace už kolem roku 250 před naším letopočtem. Byly neodmyslitelnou součástí většiny svátků jako např. narození dítěte, pohřbu, svateb a dalších oslav....

Myslivcům byla odedávna připisována čarovná moc. Jejich takřka neustálý pobyt v lesním šeru a tichu vzbuzoval v lidech představy o jejich kouzelné moci a spojení s....

Dříve četly se rekvie o Dušičkách v 5 hod. ráno, když ještě byla tma. Jistá babička se v noci probudila, vstala, ustrojila se a vydala do kostela. Hodin neměla, aby....

Ve Vinoři se povídávalo o šedivých mračnech, z nichž právě lila se spousta vody, asi takto: „ Duše utopenců, oběšených, zastřelených a vůbec těch, kteří se sami života....

Na den 1.11. připadá svátek Všech svatých a den nato Památka všech zemřelých – dušičky. Oba tyto dny vzpomínali pozůstalí na své zemřelé příbuzné a přátele.....

To je zlaté posvícení,to je zlatá neděle. Máme maso a zas maso,k tomu kousek pečeně. To je zlaté posvícení,to je zlaté pondělí. Máme maso a zas maso,jako včera v neděli....

Odsouzení kohouta …
Posvícení v regionech …
Posvícení - původ a…
Průběh posvícení …

První zmínky o pouštění draků pocházejí z Číny ze 4. století před n.l. a podle legend bývaly z počátku používány jako spojení mezi bohy a lidmi, někde měli draci zahánět blížící se bouře anebo zastrašit....

Sv.Václav - zvyky a obyčeje…
Sv. Václav - život a…
O svatém Václavovi …

16.9. - Svatá Ludmila, dcera knížete Slavibora z kmene Pšovanů, sídlícího na levém břehu Labe, byla manželkou historicky prvního českého knížete Bořivoje I. Spolu s ním přijala někdy kolem roku 882 na...

Vinobraní připadá na období mezi sklizní na polích a podzimní setbou. V krajích, kde byly vinohrady, patřilo vinobraní k největším svátkům v roce – zejména pokud byla úroda vína zvláště dobrá....

Sklizeň lnu nebývala nikterak jednoduchou záležitostí. Kupříkladu středních Čechách se len dříve sekal ručně a z posekaného lnu se dělávaly malé svazky pomocí provázků a povřísel. Po čtrnáct dnů se....

Podzim na Chodsku býval ve znamení: „Vohníčky ha pečený jabka v kožiše“ (Ohníčky a pečené brambory ve slupce). Na podzim, kdy se sklízeli brambory, dělali se na polích ohníčky. Naneslo se suché...

Ovocné stromy patřívali mezi velmi uctívané, neboť se věřilo, že každý plodící strom má duši, stejně jako člověk. Zřejmě proto se zachovalo velmi mnoho pověr a zvyků, spojených se stromy....

Nové články na email