Čarovné koření

Chtělo-li děvče vědět, za koho se provdá, natrhalo v předvečer svátku Jana Křtitele devatero kvítí (kopretinu, růži, smolničku, chrpu, rozchodníček, čičmudíček, mateřídoušku, fialku a zvonek), a to aniž by při tom promluvilo nebo se ohlédlo. Večer si devatero kvítí dalo pod hlavu pod polštář a ve snu se jí prý zjevil její vyvolený.


Děvčátko malý
po poli chodí,
hledá sobě bylinečku,
hlava ho bolí.
“Bylinko malá,
kdybych tě znala,
jistě bych si mládenečka
přičarovala.
Alen ne všecky,
jenom jednoho,
vybrala bych sobě ze sta
nejvěrnějšího.“
(Z Klatovska)

Chodila po roli,
trhala kúkoli
aj tu dobromysel,
co by šohaj přišel.
Chodila po hájku,
trhala polajku,
trhala, volala:
Pojď ke mně šohajku!
(Z Moravy) polajka=máta

Babka kořenářka
Kdes chodila dnešní noci?
“Sbírat bejlí na nemoci.“
Kdopak s Tebou chodil,
kdo tě lesem vodil?
“Nejmilejší přítel,
sám svatý Jan Křtitel.“
(Z Pošumaví)

Všecko koření
od Boha stvořený,
jenom bludném kořen
od ďábla je stvořen.
Ukaž se mi bylinko boží,
co nemoc zaháníš
a zdraví množíš!
Schovej se kořínku z pekla!
Staň se tak, jak jsem řekla!
(Z Čech)

Kde v domě bezovej, lipovej květ, heřmánek a hadí koření, tam není bolesti, tam není mření.“
 
 
Zdroj: České tradice, knižní archív České tradice, internet
Diskuse
Zatím žádné příspěvky
Podmínky převzetí článků

Články můžete číst, tisknout a kopírovat POUZE PRO SVOJI POTŘEBU. Využít či převzít zveřejněné články, nápady či recepty je samozřejmě možné, ale pouze při dodržení určitých pravidel:

  1. o převzatých článcích (jmenovitě) musíme být předem informováni
  2. u každého schváleného článku musí být viditelně napsán zdroj (převzato z www.ceske-tradice.cz) s aktivním odkazem na www.ceske-tradice.cz
  3. články mohou být použity pouze nekomerčně jako naučně-informativní text
  4. v případě, že by někdo žádal Váš web o možnost převzetí našich článků, musí kontaktovat přímo nás (některé články jsou psané našimi externími spolupracovníky a některé jsou vyměněné a u těch musíme mít kontrolu, kdo a kam je umístí)
  5. na jednom webu může být použito max. 5 článků - na ostatní může být uveden pouze odkaz na naše stránky
  6. články nesmí být uveřejněny na stránkách propagující rasismus, fašismus, pornografii, hazardní hry apod nebo na stránkách s odkazy na tyto weby

Pro možnost komerčního využití nás kontaktujte na našem emailu: martin@ceske-tradice.cz

Kopírování článků a to i jejich částí bez svolení autora, je závažným porušením autorských práv a je po právní stránce trestné.
Články zjišťujeme pomocí vyhledávacího robota několikrát ročně a jakékoliv zjištěné prohřešky jsou a budou dle rozsahu a způsobu kopírování a dalšího využívání předávány našemu právnímu zástupci.
 

Nové články na email