Bludičky a divoženky

Bludičky - Také se jim říkalo bloudivá světýlka. Podle lidského mínění to byli dušičky dětí, které zemřely při narození bez pokřtění, tzv. nekřtěňátka. Tancovaly po lukách, v lesích a bažinách. Věřilo se, že člověka dobrého a upřímného dovedou k pokladu, zatímco člověka hříšného do bažin. I když se člověku podařilo z jejich moci dostat, světlušky jej pronásledovaly až domů. Nejraději se prý světýlka koukají do oken. Na ochranu před nimi prý nepomáhalo modlení, nýbrž klení.

Lesní panny (divé ženky, divoženky, bosorky), provozovaly při nocích, zvlášť při svatojánské noci své reje, při kterých tančily po lukách a lesích.

Cupy, dupy z houštiny,
letí jelen z mýtiny,
na jelínku podkasaná
sedí sobě lesní panna,
šaty půl má zelené,
půl kadeřmi černěné,
a ze svatojánských broučků
svítí pásek na kloboučku.

Svůdné kouzelnice lákaly svým zpěvem, tancem a sliby mládence do svého středu. Běda tomu, kdo se nechal svést. Víly ho utancovaly k smrti a poté na kusy roztrhaly.
Stejně jako bludičky i ony se velmi rády dívaly lidem do oken. Lidem kradly děti a na jejich místo dosazovaly děti své. To se týkalo zejména svobodných matek.

Slavnost letního slunovratu se zakořenila v srdcích našich předků natolik hluboko, že se jí církvi nedařilo nikdy zakázat. Proto jí převzala a upravila spojením s oslavou památky narození světce Jana Křtitele. Z tohoto důvodu se slaví v předvečer jeho narození.
 
 
Zdroj: České tradice, knižní archív České tradice, internet
Diskuse
Zatím žádné příspěvky
Podmínky převzetí článků

Články můžete číst, tisknout a kopírovat POUZE PRO SVOJI POTŘEBU. Využít či převzít zveřejněné články, nápady či recepty je samozřejmě možné, ale pouze při dodržení určitých pravidel:

  1. o převzatých článcích (jmenovitě) musíme být předem informováni
  2. u každého schváleného článku musí být viditelně napsán zdroj (převzato z www.ceske-tradice.cz) s aktivním odkazem na www.ceske-tradice.cz
  3. články mohou být použity pouze nekomerčně jako naučně-informativní text
  4. v případě, že by někdo žádal Váš web o možnost převzetí našich článků, musí kontaktovat přímo nás (některé články jsou psané našimi externími spolupracovníky a některé jsou vyměněné a u těch musíme mít kontrolu, kdo a kam je umístí)
  5. na jednom webu může být použito max. 5 článků - na ostatní může být uveden pouze odkaz na naše stránky
  6. články nesmí být uveřejněny na stránkách propagující rasismus, fašismus, pornografii, hazardní hry apod nebo na stránkách s odkazy na tyto weby

Pro možnost komerčního využití nás kontaktujte na našem emailu: martin@ceske-tradice.cz

Kopírování článků a to i jejich částí bez svolení autora, je závažným porušením autorských práv a je po právní stránce trestné.
Články zjišťujeme pomocí vyhledávacího robota několikrát ročně a jakékoliv zjištěné prohřešky jsou a budou dle rozsahu a způsobu kopírování a dalšího využívání předávány našemu právnímu zástupci.
 

Nové články na email