Léto - články v této kategorii:

Sv. Bartoloměj

24.8. - Bartoloměj byl jedním z Kristových učedníků a býval ztotožňován s Natanaelem z evangelia sv. Jana, kterého Ježíš popisoval jako „toho, který nezná lsti“.....

1 komentářů

Jarmarky - výroční trhy

Od dvanáctého století, které se dá považovat za velmi důležité v rozvoji trhů na našem území, se spolu se vznikem a rozšiřování podhradí zvětšovala....
1 komentářů

Trhy

Od dvanáctého století, které se dá považovat za velmi důležité v rozvoji trhů na našem území, se spolu se vznikem a rozšiřování podhradí zvětšovala role trhů...

 

0 komentářů

Svátek Nanebevzetí panny Marie

Svátek Nanebevzetí panny Marie
15.8. - tento den býval u našich předků ve veliké úctě. Právě tento den o tomto svátku nazývali Pannu Marii svatou královnou. V kostelech....
0 komentářů

Sv. Vavřinec

Sv. Vavřinec
10.8. - Svatý Vavřinec pocházel ze Španělska. Jeho učitel byl Sixtus II., který se později stal papežem. Sixtus II. byl za vlády.....
0 komentářů

Poutě

Poutě
Poutí se nazývaly pobožné návštěvy posvátných míst. Cílem bývalo nějaké vzdálenější posvátné místo, kde se lidé modlili.....
0 komentářů

Sv. Anna

Sv. Anna
26.7. - Původem hebrejské jméno Anna značilo milostiplnou osobu. O životě matky Panny Marie....
0 komentářů

Shazování kozla

Starý zvyk shazování kozla pocházel ze západu Evropy. Výklad tohoto krutého zvyku byl, že se tak děje na počest svatého Jakuba, který....
0 komentářů

Sv.Jakub

25.7. - Jméno Jakub pochází z hebrejštiny a ačkoliv značilo druhorozeného, byl svatý Jakub starším bratrem....
0 komentářů

Sv. Marie Magdaléna

Sv. Marie Magdaléna
22.7. - Marie Magdaléna vedla v mládí hříšný život. Později poznala Krista a učinila pokání. Doprovázela Krista....
0 komentářů

Dočesná

Obdobou dožínek byla po skončení sklizně chmele „dočesná“. Jejím znakem byl veliký věnec, uvitý ze chmele a obilných klasů, ozdobený květy.....
0 komentářů

Česání chmele

Stejně jako žně tak i česání chmele bylo vyvrcholením dlouhodobé a namáhavé práce. Na Rakovnicko, Lounsko a další regiony začali sjíždět česáči,....
1 komentářů

Dožínky (obžínky, dožatá)

Dožínky (obžínky, dožatá)
Dožínky byly slavnost, spojená s radovánkami na oslavu ukončení žní, při níž se čeleď veselila na účet hospodáře....
0 komentářů

Žně

Žně
Žně bývaly velkým svátkem pro celou ves. Každý kdo měl ve vsi zdravé ruce a nohy, pomáhal na poli. Pole plné zlatavých klasů...
0 komentářů

Sv. Markéta

Sv. Markéta
13.7. - Jméno Markéta pochází z orientu, kde znamená perlu. Přestože se má za to, že byla osoba svaté Markéty vymyšlena, stala se ....
0 komentářů

Sv. Prokop

Sv. Prokop
4.7. - Svatý Prokop se narodil kolem roku 980 v Chotouni u Kouřimy. Po vysvěcení na kněze se vrátil do Čech. Zprvu se usadil v jeskyni u řeky Sázavy,....
0 komentářů

Sv. Petr a Pavel

Sv. Petr a Pavel
Rybář Šimon, bratr sv. Ondřeje, přijal od Ježíše jméno Petr, které v řečtině znamená „skála“. Ježíš ho tak pojmenoval, protože se měl stát...
0 komentářů

Sv. Jan Křtitel

24.6. - Jan Křtitel byl podle Ježíše největším ze všech proroků. Podle Nového zákona se narodil kolem roku 1 n.l. Alžbětě, sestřenici Panny Marie a chrámovému....
0 komentářů

Svatojánský chlebíček

Svatojánský chlebíček
Svatojánský chlebíček nebo také chléb sv. Jana je vlastně plod (lusky) rohovníku obecného, což je 3-4 metry vysoký strom, kterému se daří....
0 komentářů

Čarovné koření

Čarovné koření
Chtělo-li děvče vědět, za koho se provdá, natrhalo v předvečer svátku Jana Křtitele devatero kvítí (kopretinu, růži....
0 komentářů

Bludičky a divoženky

Bludičky - Také se jim říkalo bloudivá světýlka. Podle lidského mínění to byli dušičky dětí, které zemřely při narození bez pokřtěn....
0 komentářů

Svatojánská noc

Dvacátého prvního června nastává doba slunovratu, což byl den, kdy slunce dosáhlo vrcholu své roční vlády a pomalu začínalo slábnout. Zároveň tímto....
1 komentářů

Svatojánské ohně

Svatojánské ohně
Na jejich přípravě se vždy podílela zejména mladá chasa z celé vsi. Na některých místech byla základem svatojánského ohně jedle.....
0 komentářů

Sv.Antonín

Sv.Antonín
13.6. - Ještě v nedávné minulosti velmi oblíbený světec Antonín Paduánský nebo také Antonín z Padovy se narodil roku 1195 v Lisabonu (Portugalsko).....
2 komentářů

Svátek Božího těla

Svátek Božího těla se slavil po uplynutí jedenácti dnů od Božího hodu svatodušního, což bylo období mezi 21. květnem a 24. červnem.....
0 komentářů

Okopávání máku

Okopávání máku
Na Pacovsku, kde se pěstovalo mnoho máku, bylo okopávání všeobecnou slavností. A to i přesto, že šlo o velmi....
0 komentářů

Senoseč

Senoseč
Bývalo zvykem, že mládenci dívku, která šla poprvé v novém roce na trávu, polévali vodou, prý aby nebyla lenivá.....
0 komentářů
Slide_vanoce
zvyky
recepty
koledy
Nové články na email