Sv. Markéta

13.7. - Jméno Markéta pochází z orientu, kde znamená perlu. Přestože se má za to, že byla osoba svaté Markéty vymyšlena, stala se jednou z nejoblíbenějších světic středověku. Údajně byla dcerou pohanského kněze, která vyznávala křesťanství. Kvůli vyznání ji otec zavrhl a svatá Markéta byla nucena odejít do hor, kde se živila pasením dobytka. Její nápadník, kterého odmítla, ji udal jako křesťanku. Za to byla mučena, rány se jí ale vždy zacelily. Někdy kolem roku 275 n.l. byla sťata mečem. Těsně před smrtí slíbila, že těhotným ženám, které se k ní budou modlit, zajistí aby jejich děti přišly na svět v pořádku. Dále tomu, kdo prý postaví na její počest kostel nebo bude zapalovat svíce, budou všechna přání splněna.

Svatá Markéta je patronkou těhotných žen, rolníků a pastýřů.
Bývá zobrazena se zabitým drakem, což má symbolizovat vítězství dobra nad zlem.

V okolí Městce Králové chodívaly děti po příbuzných a známých a zpívaly:

Svatá Markéto,
dej nám dobrý léto,
na pšeničku, na žitíčko
a na všechno obilíčko,
co nám Pán Bůh nadělí.
Zatoč se v koši,
hoď nám po groši,
na cejnovou mísku
hoď nám po penízku.
Jestli nám nic nedáte,
na svých hrncích shledáte,
budou Vám lítat z police,
jako mlynářova slepice.

Každá hospodyně měla v období kolem žní hrnců nedostatek, takže raději dala koledníkům nějaký penízek, než aby riskovala rozbití hrnců.

 
Zdroj: České tradice, knižní archív České tradice, internet
Diskuse
Zatím žádné příspěvky
Podmínky převzetí článků

Články můžete číst, tisknout a kopírovat POUZE PRO SVOJI POTŘEBU. Využít či převzít zveřejněné články, nápady či recepty je samozřejmě možné, ale pouze při dodržení určitých pravidel:

  1. o převzatých článcích (jmenovitě) musíme být předem informováni
  2. u každého schváleného článku musí být viditelně napsán zdroj (převzato z www.ceske-tradice.cz) s aktivním odkazem na www.ceske-tradice.cz
  3. články mohou být použity pouze nekomerčně jako naučně-informativní text
  4. v případě, že by někdo žádal Váš web o možnost převzetí našich článků, musí kontaktovat přímo nás (některé články jsou psané našimi externími spolupracovníky a některé jsou vyměněné a u těch musíme mít kontrolu, kdo a kam je umístí)
  5. na jednom webu může být použito max. 5 článků - na ostatní může být uveden pouze odkaz na naše stránky
  6. články nesmí být uveřejněny na stránkách propagující rasismus, fašismus, pornografii, hazardní hry apod nebo na stránkách s odkazy na tyto weby

Pro možnost komerčního využití nás kontaktujte na našem emailu: martin@ceske-tradice.cz

Kopírování článků a to i jejich částí bez svolení autora, je závažným porušením autorských práv a je po právní stránce trestné.
Články zjišťujeme pomocí vyhledávacího robota několikrát ročně a jakékoliv zjištěné prohřešky jsou a budou dle rozsahu a způsobu kopírování a dalšího využívání předávány našemu právnímu zástupci.
 

Nové články na email