Sv. Marie Magdaléna

22.7. - Marie Magdaléna vedla v mládí hříšný život. Později poznala Krista a učinila pokání. Doprovázela Krista na Křížové cestě a byla přítomná jeho smrti. Později, když šla jeho mrtvé tělo pomazat, nalezla jeho hrob prázdný. Tehdy se jí Kristus, který vstal z mrtvých, zjevil.
V čase pronásledování byla spolu se svým bratrem Lazarem a sestrou Martou zahnána na loď bez vesel, na volné moře. Na ní doplula do Francie, kde strávila posledních 30 let svého života.

Marie Magdalena je patronkou kajících se hříšníků a holičů. Bývá zobrazována s mastí nebo s alabastrovou skřínkou.

O jejím svátku se doporučovalo stříhat vlasy zvláště těm, kteří chtěli, aby vyrostly ještě delší. V ten tohoto svátku se nemělo koupat, protože se věřilo, že by koupajícího stáhly pod vodu její dlouhé vlasy. Neuzavírali se sňatky – sňatek uzavřený v tento den přinášel smůlu.

 

 
Zdroj: České tradice, knižní archív České tradice, internet
Diskuse
Zatím žádné příspěvky
Nové články na email