Sv. Jan Křtitel

24.6. - Jan Křtitel byl podle Ježíše největším ze všech proroků. Podle Nového zákona se narodil kolem roku 1 n.l. Alžbětě, sestřenici Panny Marie a chrámovému knězi Zachariášovi, kterému narození syna předpověděl anděl. Ve svých 27 letech odešel do judské pustiny kázat a své následovníky (včetně Ježíše) křtil v řece Jordán. Díky kritice směřované na krále Heroda kvůli jeho cizoložskému svazku s bratrovou ženou Herodianou byl vsazen do vězení. Herodiana se rozhodla, že Jana zprovodí ze světa a k tomuto zneužila svou dceru Salomé. Herodes Antipa okouzlen jejím tancem jí přislíbil splnění jakéhokoliv přání. Na matčinu radu si Salomé vyžádala Janovu hlavu. Herodes musel svůj slib splnit a proto byl Jan kolem roku 30 n.l. sťat.
Jde o téměř jedinečný církevní svátek, kdy se slaví narození světce.
Jan Křtitel bývá znázorněn s křížem a beránkem. Je patronem slavnosti křtu a řeholníků.

Na svatého Jana Křtitele přehazovali hospodáři oves přes krávy, aby hodně dojily. Polední zvon zas připomínal, že byl ten pravý čas k natrhání jakýchkoliv bylin, tzv. „svatojánské koření“, které bylo prý dobré jak na vaření, tak i na léčení.
Světnice se na svatého Jana Křtitele nezametala, aby se nevymetlo rodinné štěstí. Ve světnici se za trám dávalo „svatojánské zelí“. Platilo kolik členů rodiny, tolik proutků.
Na severu a východě Čech stlali „svatojánskou postýlku“. Svátečně oděni natrhali koření (vlčí mák, chrpu, bílý bez, heřmánek mateřídoušku, jahodiny, bílé růže ad.). Přinesli je domů, nastlali je pod stůl, ozdobily svatými obrázky a věřili, že si tam v noci přijde svatý Jan odpočinout. Postýlku tam nechávali až 8 dní, poté koření nasušili a používali je například do koupele nebo k léčení dobytka. Místy rodiče vkládali do svatojánské postýlky malou nadílku nebo peníz pro děti.
 
 
Zdroj: České tradice, knižní archív České tradice, internet
Diskuse
Zatím žádné příspěvky
Podmínky převzetí článků

Články můžete číst, tisknout a kopírovat POUZE PRO SVOJI POTŘEBU. Využít či převzít zveřejněné články, nápady či recepty je samozřejmě možné, ale pouze při dodržení určitých pravidel:

  1. o převzatých článcích (jmenovitě) musíme být předem informováni
  2. u každého schváleného článku musí být viditelně napsán zdroj (převzato z www.ceske-tradice.cz) s aktivním odkazem na www.ceske-tradice.cz
  3. články mohou být použity pouze nekomerčně jako naučně-informativní text
  4. v případě, že by někdo žádal Váš web o možnost převzetí našich článků, musí kontaktovat přímo nás (některé články jsou psané našimi externími spolupracovníky a některé jsou vyměněné a u těch musíme mít kontrolu, kdo a kam je umístí)
  5. na jednom webu může být použito max. 5 článků - na ostatní může být uveden pouze odkaz na naše stránky
  6. články nesmí být uveřejněny na stránkách propagující rasismus, fašismus, pornografii, hazardní hry apod nebo na stránkách s odkazy na tyto weby

Pro možnost komerčního využití nás kontaktujte na našem emailu: martin@ceske-tradice.cz

Kopírování článků a to i jejich částí bez svolení autora, je závažným porušením autorských práv a je po právní stránce trestné.
Články zjišťujeme pomocí vyhledávacího robota několikrát ročně a jakékoliv zjištěné prohřešky jsou a budou dle rozsahu a způsobu kopírování a dalšího využívání předávány našemu právnímu zástupci.
 

Nové články na email