Sv. Bartoloměj

24.8. - Bartoloměj byl jedním z Kristových učedníků a býval ztotožňován s Natanaelem z evangelia sv. Jana, kterého Ježíš popisoval jako „toho, který nezná lsti“. Žil někdy v 1.století a podle legend kázal slovo Boží v Malé Asii, na severu Indie a v Arménii, kde byl také zaživa stažen z kůže a poté podle z jedné legend sťat, podle jiné ukřižován hlavou dolů.
Byl patronem všech, kteří pracovali s kůží - řezníků, knihařů, obuvníků, krejčích, rukavičkářů a koželuhů. Bývá zobrazován s koželužským nožem.

V jižních Čechách se na svatého Bartoloměje (někde na svátek svatého Vavřince) dávaly do vikýřů jeřabiny. Bylo to prý na památku nějakého světce (údajně svatého Bartoloměje), který byl pronásledován. Dům, kam ho pronásledovatelé viděli večer vcházel, označili jeřabinou. Ráno chtěli světce podle označeného domu najít, ale tou dobou byla již všechna stavení ozdobena jeřabinami.

Jeřabiny, kterými bylo stavení ozdobeno, měly zázračnou moc. Koho bolely zuby, měl dát vařit vodu, do ní vložit jeřabiny a chvíli „inhalovat“. Dále se „bartolomějská“ jeřabina dávala dobytku, aby dobře žral.
 
Zdroj: České tradice, knižní archív České tradice, internet
Diskuse
Autor:dmk
Datum:lis 13, 2012
Email:
13.11-Překvapila mně vysoká návštěvnost(na tento typ stránek), je to tak vždy, nebo to je kvůli tomu, že se teď konají školní kola Dějepisných olympiád, právě z tématem lidových tradic-kvůli čemuž jsem zde i já.?
Podmínky převzetí článků

Články můžete číst, tisknout a kopírovat POUZE PRO SVOJI POTŘEBU. Využít či převzít zveřejněné články, nápady či recepty je samozřejmě možné, ale pouze při dodržení určitých pravidel:

  1. o převzatých článcích (jmenovitě) musíme být předem informováni
  2. u každého schváleného článku musí být viditelně napsán zdroj (převzato z www.ceske-tradice.cz) s aktivním odkazem na www.ceske-tradice.cz
  3. články mohou být použity pouze nekomerčně jako naučně-informativní text
  4. v případě, že by někdo žádal Váš web o možnost převzetí našich článků, musí kontaktovat přímo nás (některé články jsou psané našimi externími spolupracovníky a některé jsou vyměněné a u těch musíme mít kontrolu, kdo a kam je umístí)
  5. na jednom webu může být použito max. 5 článků - na ostatní může být uveden pouze odkaz na naše stránky
  6. články nesmí být uveřejněny na stránkách propagující rasismus, fašismus, pornografii, hazardní hry apod nebo na stránkách s odkazy na tyto weby

Pro možnost komerčního využití nás kontaktujte na našem emailu: martin@ceske-tradice.cz

Kopírování článků a to i jejich částí bez svolení autora, je závažným porušením autorských práv a je po právní stránce trestné.
Články zjišťujeme pomocí vyhledávacího robota několikrát ročně a jakékoliv zjištěné prohřešky jsou a budou dle rozsahu a způsobu kopírování a dalšího využívání předávány našemu právnímu zástupci.
 

Nové články na email