Sv. Anna

26.7. - Původem hebrejské jméno Anna značilo milostiplnou osobu.
O životě matky Panny Marie nejsou žádnou historické zprávy. Anna a její muž Jáchym neměli ani po mnoha letech manželství děti. Jáchym zahanbený jejich bezdětností, se čtyřicet dní postil a modlil v poušti, zatímco Anna se modlila pod vavřínovým keřem. Oběma se zjevil anděl a ujistil je, že dítě mít budou. Když se čas naplnil, narodila se jim dcera Marie.
Největší obliby měla svatá Anna v 16.století, kdy jméno Anna patřilo k nejrozšířenějším. Svaté Anně jsou zasvěceny desítky kostelů v Čechách a i proto tradiční Anenská pouť patřívala k největším a nejslavnějším poutím u nás.
Známá je pověra, že okolo svátku svaté Anny kvete po tři dny plné tři hodiny voda. Které dny a které hodiny to jsou nikdo nevěděl. Pokud by se prý někdo koupal v jednom z těch tří dnů v jednu z těch tří hodin, dostal by prašivinu.

Svatá Anna je patronkou těhotenství a všech těhotných žen.

Zdroj: České tradice, knižní archív České tradice, internet
Diskuse
Zatím žádné příspěvky
Podmínky převzetí článků

Články můžete číst, tisknout a kopírovat POUZE PRO SVOJI POTŘEBU. Využít či převzít zveřejněné články, nápady či recepty je samozřejmě možné, ale pouze při dodržení určitých pravidel:

  1. o převzatých článcích (jmenovitě) musíme být předem informováni
  2. u každého schváleného článku musí být viditelně napsán zdroj (převzato z www.ceske-tradice.cz) s aktivním odkazem na www.ceske-tradice.cz
  3. články mohou být použity pouze nekomerčně jako naučně-informativní text
  4. v případě, že by někdo žádal Váš web o možnost převzetí našich článků, musí kontaktovat přímo nás (některé články jsou psané našimi externími spolupracovníky a některé jsou vyměněné a u těch musíme mít kontrolu, kdo a kam je umístí)
  5. na jednom webu může být použito max. 5 článků - na ostatní může být uveden pouze odkaz na naše stránky
  6. články nesmí být uveřejněny na stránkách propagující rasismus, fašismus, pornografii, hazardní hry apod nebo na stránkách s odkazy na tyto weby

Pro možnost komerčního využití nás kontaktujte na našem emailu: martin@ceske-tradice.cz

Kopírování článků a to i jejich částí bez svolení autora, je závažným porušením autorských práv a je po právní stránce trestné.
Články zjišťujeme pomocí vyhledávacího robota několikrát ročně a jakékoliv zjištěné prohřešky jsou a budou dle rozsahu a způsobu kopírování a dalšího využívání předávány našemu právnímu zástupci.
 

Nové články na email