Oheň a svíce

Velikonoční oheň představoval především světlo, spojené s Ježíšovým zmrtvýchvstáním.
Oheň se zapaloval a světil o Bílou sobotu při obřadech Velké noci (ze soboty na neděli). Stejně jako jarní slunce znamenalo vítězství nad zimou, stejně tak byl vykládán opětovný příchod Ježíše o Velikonocích.
 
Svíce patřila a patří k nejdůležitějším symbolům ve všech koutech světa. Světlo vždy symbolizovalo život.
Podle staré tradice se svíce zapalovala od posvěceného ohně v noci z Bílé soboty na neděli, kdy Ježíš vstal z mrtvých. Tato slavnost Vzkříšení se zahajovala vnesením zapálené svíce, za třikrát opakovaného zpěvu "Světlo Kristovo" do úplně tmavého, zhasnutého kostela. Byla to jakási připomínka křesťanům, jakým zásadním obratem je vzkříšení Krista – jako noc, která se proměňuje v den. Lidé vcházející do kostela si připalovali své svíce, čímž naznačovali, jak i oni byli Kristem ovlivněni. Tím se postupně celý kostel prozářil světlem.
Zapálená svíce se ponořovala do vody, posvěcené na křestní vodu a zapalovala se od ní také křestní svíce.
Bílá barva svíce symbolizovala čistotu, naději a nový život.
Velikonoční svíce se v liturgii zapalovala jen od Velikonoc do Letnic, při křtech (což značilo, že každý křest souvisí s velikonočním „znovuzrozením“Krista) a také při pohřbech, kde se křesťané za mrtvého modlili, aby také on vstal k novému životu – k životu s Bohem.
 
Zdroj: České tradice, knižní archív České tradice, internet
Diskuse
Zatím žádné příspěvky
Podmínky převzetí článků

Články můžete číst, tisknout a kopírovat POUZE PRO SVOJI POTŘEBU. Využít či převzít zveřejněné články, nápady či recepty je samozřejmě možné, ale pouze při dodržení určitých pravidel:

  1. o převzatých článcích (jmenovitě) musíme být předem informováni
  2. u každého schváleného článku musí být viditelně napsán zdroj (převzato z www.ceske-tradice.cz) s aktivním odkazem na www.ceske-tradice.cz
  3. články mohou být použity pouze nekomerčně jako naučně-informativní text
  4. v případě, že by někdo žádal Váš web o možnost převzetí našich článků, musí kontaktovat přímo nás (některé články jsou psané našimi externími spolupracovníky a některé jsou vyměněné a u těch musíme mít kontrolu, kdo a kam je umístí)
  5. na jednom webu může být použito max. 5 článků - na ostatní může být uveden pouze odkaz na naše stránky
  6. články nesmí být uveřejněny na stránkách propagující rasismus, fašismus, pornografii, hazardní hry apod nebo na stránkách s odkazy na tyto weby

Pro možnost komerčního využití nás kontaktujte na našem emailu: martin@ceske-tradice.cz

Kopírování článků a to i jejich částí bez svolení autora, je závažným porušením autorských práv a je po právní stránce trestné.
Články zjišťujeme pomocí vyhledávacího robota několikrát ročně a jakékoliv zjištěné prohřešky jsou a budou dle rozsahu a způsobu kopírování a dalšího využívání předávány našemu právnímu zástupci.
 

Nové články na email