Pašijový týden
 
Tento týden se nazývá také svatý nebo velký. Hned po Květné neděli začíná veliké čištění v domácnostech. Všude se bílí, upravuje zahrádka a okolí domu, čistí se okna a připravují nové šaty.
Na „Modré pondělí“(někde také „Žluté“) začínaly pro děti a studenty jarní prázdniny – „vakace“. Na „Šedivé úterý“ hospodyňky uklízely a vymetaly pavučiny. Jinak tyto dva dny nebyly v lidových zvycích nijak bohaté a ani z náboženského hlediska nehrály tak velkou roli jako dny nadcházející.

Dalším dnům v tomto týdnu se říká:
- Sazometná středa
- Zelený čtvrtek
- Velký pátek
- Bílá sobota

Před Velikonocemi se konávaly ranní pobožnosti, připomínající roráty před vánočními svátky. Tyto pobožnosti se nazývaly "pandělinky". Ve Volyni začínaly pandělinky již před čtvrtou hodinou ráno, aby se jich mohli zúčastnit všichni lidé, které čekala jarní práce na poli. V Pošumaví býval v tuto dobu ještě sníh a proto se konaly pandělinky až kolem šestnácté hodiny.
 
Zdroj: České tradice, knižní archív České tradice, internet
Pašijový týden - články v této kategorii:
  Sazometná středa
Středa před Zeleným čtvrtkem se nazývá Sazometná, Škaredá nebo Smetná. Sazometná proto, že staří Čechové v tento den vymetávali z komína saze. Škaredá se jí říká zřejmě proto, že v tento den Jidáš na Ježíše škaredil, žaloval.... 
Poslední aktualizace: 14.2.2014 Přečíst celý článek

 

  Zelený čtvrtek
Gründonnerstag (Zelený čtvrtek) byl dnem odpuštění, kdy bývali kající se hříšníci přijímáni zpět mezi věřící. Suché větve (představující hříšníky) církevního stromu se tak opět... 
Poslední aktualizace: 14.2.2014 Přečíst celý článek

 

  Velký pátek
Tento den je připomínkou smrti Ježíše Krista a proto je prožíván ve znamení smutku, ticha a rozjímání. Podle evangelií zemřel Ježíš na kříži ve tři hodiny odpoledne. Přibližně v tento čas se proto scházejí věřící k zvláštní bohoslužbě..... 
Poslední aktualizace: 14.2.2014 Přečíst celý článek

 

  Bílá sobota
O Bílou sobotu se neslavila mše svatá a další svátosti, kromě pomazání nemocných a svátosti smíření. Před východem slunce bylo třeba vymést čistě stavení, aby se v něm nedržel hmyz. Metlo se novým koštětem.... 
Poslední aktualizace: 14.2.2014 Přečíst celý článek

 

  Boží hod velikonoční
Název velikonoce pochází z „velké noci“ ze soboty na neděli, kdy došlo ke zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Neděle po Bílé sobotě (1.neděle velikonoční) je počátkem velikonočního období. V tuto neděli všichni spěchali do kostela..... 
Poslední aktualizace: 14.2.2014 Přečíst celý článek

 

  Pondělí velikonoční
Pondělí velikonoční nebo také jinak červené je ve znamení tolik očekávaného koledování, pomlázky, mrskútu, pamihody atd., kdy chodí chlapci s pomlázkami vyšlehat děvčata. V mnoha vsích bylo zvykem číhat na děvčata ráno.... 
Poslední aktualizace: 14.2.2014 Přečíst celý článek

 

Nové články na email