Psychometrie

Psychometrií nazýváme mohutnost jistých, zvláště nadaných osob, jež ve styku s nějakým předmětem rozpoznávají hlavní události s ním spjaté. Každý je méně či více psychometrem a proto je psychometrie prvým a nejjednodušším stupněm osobní magie.

Způsob výcviku
Jakýkoliv předmět přitiskneme na čelo. Zavřeme oči a vyčkáváme. Zakrátko - zejména snažíme-li se abychom na nic nemysleli - vynoří se nám cizí vzpomínka, vztahující se k onomu předmětu.

Zanícení podporuje psychometrickou zkušenost. Cvičme denně, v tutéž hodinu a stejně dlouho. Cvičme v temnu, pološeru, abychom nebyli rušeni. Nejlépe se hodí k výcviku dopisy nebo lístky našich známých; zamícháme je a přikládáme jeden po druhém na čelo, majíce oči zavřené. Každý předmět zkoušíme asi 5 minut. Nebuďme netrpělivý, nýbrž klidní a bezmyšlenkovití.

Před očima se nám začne tvořiti obraz; jest to obraz okolnosti spjatých s dopisem nebo lístkem (pokoj, kde byl dopis napsán nebo místo, kde byl odevzdán na poště atd.);zpočátku jsou obrazy bezbarevné a nedokonalé, avšak cvikem se stávají přesnější a osoby určitější.

Po kratší nebo delší době, což záleží na naší způsobilosti, staneme se obratnými psychometry, tj. spatříme zřetelný obraz hned při prvém dotyku dopisu nebo lístku.
Pak použijeme rozmanitých kousků starých, abychom uzřeli staré a zapomenuté události.

Toto cvičení není nijak nebezpečné, naopak pomáhá k utužení našich schopností.


POZOR!!!
Tento článek pochází z knih i několik staletí starých a články zde uveřejněné neslouží jako návody, nýbrž jen jako ukázka čarování v minulosti a jako taková je určena především k pobavení.
Server České tradice neodpovídá za úrazy či škody, způsobené neodborným zacházením s články tohoto serveru.

----------------------------------------------------------------------
Vše, co správná čarodějnice potřebuje k čarodějnickému sletu (kostýmy, líčidla, různou havěť, košťata a další) můžete zakoupit v našem obchodě
 
Zdroj: České tradice, knižní archív České tradice, internet
Diskuse
Autor:Štochl
Datum:bře 31, 2013
Email:
Psychometrie je především vědní obor zabývající se měřením (nejen) v psychologii.
Podmínky převzetí článků

Články můžete číst, tisknout a kopírovat POUZE PRO SVOJI POTŘEBU. Využít či převzít zveřejněné články, nápady či recepty je samozřejmě možné, ale pouze při dodržení určitých pravidel:

  1. o převzatých článcích (jmenovitě) musíme být předem informováni
  2. u každého schváleného článku musí být viditelně napsán zdroj (převzato z www.ceske-tradice.cz) s aktivním odkazem na www.ceske-tradice.cz
  3. články mohou být použity pouze nekomerčně jako naučně-informativní text
  4. v případě, že by někdo žádal Váš web o možnost převzetí našich článků, musí kontaktovat přímo nás (některé články jsou psané našimi externími spolupracovníky a některé jsou vyměněné a u těch musíme mít kontrolu, kdo a kam je umístí)
  5. na jednom webu může být použito max. 5 článků - na ostatní může být uveden pouze odkaz na naše stránky
  6. články nesmí být uveřejněny na stránkách propagující rasismus, fašismus, pornografii, hazardní hry apod nebo na stránkách s odkazy na tyto weby

Pro možnost komerčního využití nás kontaktujte na našem emailu: martin@ceske-tradice.cz

Kopírování článků a to i jejich částí bez svolení autora, je závažným porušením autorských práv a je po právní stránce trestné.
Články zjišťujeme pomocí vyhledávacího robota několikrát ročně a jakékoliv zjištěné prohřešky jsou a budou dle rozsahu a způsobu kopírování a dalšího využívání předávány našemu právnímu zástupci.
 

Nové články na email