Obřady a rituály

Magický chrám čili místo obřadní budiž odlehlé místo, vzdálené od všeho hluku. Cizí člověk nesmí býti přítomen. Chrámu, který budiž čistý a uzavřený, používáme toliko k magickým úkonům.

  1. Oltářík umístníme na východní straně kamenný nebo dřevěný stůl, jež pokryjeme bílou látkou.
  2. Na oltář postavíme : 2 posvěcené svíčky, posvěcenou čepel a kadidelnici.
  3. Nedaleko položíme vůně, vody, oleje a ostatní příslušenství
Rituální zevnějšek
Hlava má býti obnažená, nohy bosé a ruce holé. Čelo obvážeme bílou rouškou, zdviženou ve tvaru mitry, nesoucí vpředu zlatý nebo pozlacený plíšek, do něhož je vryt tetragram. Oblečeni musíme býti v bílou, dlouhou a ze všech stran uzavřenou halenu.

Magické kruhy

Kruhy jsou prostředkem absolutní ochrany při magických úkonech. Žádná okultní moc nemůže překročit nakreslený magický kruh.
Kruhy kreslíme křídou nebo uhlem. Křídu nebo uhel předem posvětíme. Kruhy měří zpravidla 4 metry v průměru.

Příslušenství
Pro každý úkon jsou nezbytné:
Meč, magická hůlka, obětní nůž, nůž k domácímu používání, kalich, psací náčiní, čtyři kadidelničky nebo uhelníčky, voda, vůně, svíčky nebo svítilny, věnce, pantakle. Všechny věci musí být pokud možno vyrobeny a řádně posvěceny samotným operatérem.

Modlitba za lásku
"Ať tento... jest spojen s touto ... jako oheň, vzduch a voda se zemí; ať duch tohoto zachvívá duchem této, jako paprsek sluneční hýbe světem a jeho silami, ať jednání tohoto ... přispůsobí se úmyslům této ... jako nebe jest upraveno pro hvězdy a strom pro plody. A připoutejte hluboce a mocně ducha tohoto ... k duchovi této ... jako vodu k zemi, aby dotčený bez této ... nemohl ani jísti, ani píti, ani se veseliti."

Abychom byli šťastni
Vyhledáme kořen posedu a vytrhneme jej v hodině Saturnově, zakrátko po vstupu Slunce do znamení Skopce.
Výhonky uřízneme a kořen zakopeme v noci uprostřed hrobu. Zaléváme jej po třicet dní kravským mlékem, v němž byli utopeni tři netopýři. Třicátého prvého dne v noci jej vykopeme, usušíme v troubě s vrbinou a zabalíme do kousku rubáše.

POZOR!!!
Tento článek pochází z knih i několik staletí starých a články zde uveřejněné neslouží jako návody, nýbrž jen jako ukázka čarování v minulosti a jako taková je určena především k pobavení.
Server České tradice neodpovídá za úrazy či škody, způsobené neodborným zacházením s články tohoto serveru.
 
Použitý obrázek: http://www.cicap.org
 
 
----------------------------------------------------------------------
Vše, co správná čarodějnice potřebuje k čarodějnickému sletu (kostýmy, líčidla, různou havěť, košťata a další) můžete zakoupit v našem obchodě.
 
Zdroj: České tradice, knižní archív České tradice, internet
Diskuse
Zatím žádné příspěvky
Podmínky převzetí článků

Články můžete číst, tisknout a kopírovat POUZE PRO SVOJI POTŘEBU. Využít či převzít zveřejněné články, nápady či recepty je samozřejmě možné, ale pouze při dodržení určitých pravidel:

  1. o převzatých článcích (jmenovitě) musíme být předem informováni
  2. u každého schváleného článku musí být viditelně napsán zdroj (převzato z www.ceske-tradice.cz) s aktivním odkazem na www.ceske-tradice.cz
  3. články mohou být použity pouze nekomerčně jako naučně-informativní text
  4. v případě, že by někdo žádal Váš web o možnost převzetí našich článků, musí kontaktovat přímo nás (některé články jsou psané našimi externími spolupracovníky a některé jsou vyměněné a u těch musíme mít kontrolu, kdo a kam je umístí)
  5. na jednom webu může být použito max. 5 článků - na ostatní může být uveden pouze odkaz na naše stránky
  6. články nesmí být uveřejněny na stránkách propagující rasismus, fašismus, pornografii, hazardní hry apod nebo na stránkách s odkazy na tyto weby

Pro možnost komerčního využití nás kontaktujte na našem emailu: martin@ceske-tradice.cz

Kopírování článků a to i jejich částí bez svolení autora, je závažným porušením autorských práv a je po právní stránce trestné.
Články zjišťujeme pomocí vyhledávacího robota několikrát ročně a jakékoliv zjištěné prohřešky jsou a budou dle rozsahu a způsobu kopírování a dalšího využívání předávány našemu právnímu zástupci.
 

Nové články na email