Jasnovidost

Jasnovidnost osobní jest dar obdobný psychometrickému, jenže s tím rozdílem, že není každý jasnovidným. Cvičíme ji, zavrouce oči a na nic nemyslíce.


Zření v magické zrcadle
Subjektem budiž sedmileté dítě, dvanáctiletá dívka nebo velmi nervózní žena. Pokusnou osobu posadíme k zrcadlu a požádáme ji, aby do něho zírala. Postavivše se za osobu, položíme jí ruku na hlavu aneb zdvihneme obě ruce až k záhlaví (magnetické tahy nejsou nutné, ježto pokusná osoba nemusí býti uspána). Zakrátko spatří objekt v zrcadle obláčky, pak barvy světelného vidma, až konečně objeví se vidiny.

Roztřídění magických zrcadel
Kotouče a černá zrcadla jsou zrcadla saturnská a užívají je muži.
Nádoby a číše naplněné vodou jsou zrcadla měsíční a užívají jich ženy.
Polokoule a koule kovové jsou zrcadla sluneční, nevyžadují subjektů a zíráme do nich sami.

Výroba magických zrcadel

1. předpis
Magickým zrcadlem jest křišťálová číše až po okraj naplněná vodou. Číši postavíme na bílou pokrývku. Za číši postavíme dvě svíce. Subjekt usedne k číši, aby dobře viděl vodní hladinu.

2. předpis
Místo číše použijeme křišťálové baňky, naplněné vodou, aneb křišťálové koule.

3. předpis
Na broušené sklo vylejeme (aniž bychom použili štětce na roztírání) na mírném ohni roztopenou směs tuhy a olivového oleje a necháme nahladko zaschnouti.

POZOR!!!
Tento článek pochází z knih i několik staletí starých a články zde uveřejněné neslouží jako návody, nýbrž jen jako ukázka čarování v minulosti a jako taková je určena především k pobavení.
Server České tradice neodpovídá za úrazy či škody, způsobené neodborným zacházením s články tohoto serveru.
 
----------------------------------------------------------------------

Vše, co správná čarodějnice potřebuje k čarodějnickému sletu (kostýmy, líčidla, různou havěť, košťata a další) můžete zakoupit v našem obchodě.

 

Zdroj: České tradice, knižní archív České tradice, internet
Diskuse
Zatím žádné příspěvky
Podmínky převzetí článků

Články můžete číst, tisknout a kopírovat POUZE PRO SVOJI POTŘEBU. Využít či převzít zveřejněné články, nápady či recepty je samozřejmě možné, ale pouze při dodržení určitých pravidel:

  1. o převzatých článcích (jmenovitě) musíme být předem informováni
  2. u každého schváleného článku musí být viditelně napsán zdroj (převzato z www.ceske-tradice.cz) s aktivním odkazem na www.ceske-tradice.cz
  3. články mohou být použity pouze nekomerčně jako naučně-informativní text
  4. v případě, že by někdo žádal Váš web o možnost převzetí našich článků, musí kontaktovat přímo nás (některé články jsou psané našimi externími spolupracovníky a některé jsou vyměněné a u těch musíme mít kontrolu, kdo a kam je umístí)
  5. na jednom webu může být použito max. 5 článků - na ostatní může být uveden pouze odkaz na naše stránky
  6. články nesmí být uveřejněny na stránkách propagující rasismus, fašismus, pornografii, hazardní hry apod nebo na stránkách s odkazy na tyto weby

Pro možnost komerčního využití nás kontaktujte na našem emailu: martin@ceske-tradice.cz

Kopírování článků a to i jejich částí bez svolení autora, je závažným porušením autorských práv a je po právní stránce trestné.
Články zjišťujeme pomocí vyhledávacího robota několikrát ročně a jakékoliv zjištěné prohřešky jsou a budou dle rozsahu a způsobu kopírování a dalšího využívání předávány našemu právnímu zástupci.
 

Nové články na email