Aura

Aurou nazýváme fluidické ovzduší každého člověka, vytvořené polarizací nebo kondenzací fluidických sil přírodních.
Aura jest živena kosmickými fluidy a lze ji zesíliti magickými úkony, zejména meditací, i zeslabiti výstřednostmi, rozpustilostmi atd.
Zbarvení
Jasnovidci vidí auru různě zbarvenou. Zkušenost přičítá tomuto zbarvení různý povahový význam.
 


Čerň zelenavá - prozrazuje zlobu
Hněď čokoládová - prozrazuje zlobu

tmavá - značí sobectví

světlá - značí žárlivost
Šeď
olověná - označuje ochablost a smutek

světlá - označuje ochablost a bázlivost

zelenavá - označuje ochablost a prohnanost
Červeň nahnědlá - prozrazuje lakomství

ohnivá - prozrazuje zhovadilost

třešňová - prozrazuje lásku

růžová - prozrazuje přátelství
Modř světlá - značí mysticism

tmavá - značí náboženství

šeříková - značí vysokou duchovnost
Žluť červenavá - označuje intelektuálnost mocnou

jasná - označuje intelektuálnost vysokou
Fialová   - značí zbožnost a lásku

 
POZOR!!!
Tento článek pochází z knih i několik staletí starých a články zde uveřejněné neslouží jako návody, nýbrž jen jako ukázka čarování v minulosti a jako taková je určena především k pobavení.
Server České tradice neodpovídá za úrazy či škody, způsobené neodborným zacházením s články tohoto serveru.
 
Použité obrázky: http://www.tachyon-energy.com
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------
Vše, co správná čarodějnice potřebuje k čarodějnickému sletu (kostýmy, líčidla, různou havěť, košťata a další) můžete zakoupit v našem obchodě
 
Zdroj: České tradice, knižní archív České tradice, internet
Diskuse
Zatím žádné příspěvky
Podmínky převzetí článků

Články můžete číst, tisknout a kopírovat POUZE PRO SVOJI POTŘEBU. Využít či převzít zveřejněné články, nápady či recepty je samozřejmě možné, ale pouze při dodržení určitých pravidel:

  1. o převzatých článcích (jmenovitě) musíme být předem informováni
  2. u každého schváleného článku musí být viditelně napsán zdroj (převzato z www.ceske-tradice.cz) s aktivním odkazem na www.ceske-tradice.cz
  3. články mohou být použity pouze nekomerčně jako naučně-informativní text
  4. v případě, že by někdo žádal Váš web o možnost převzetí našich článků, musí kontaktovat přímo nás (některé články jsou psané našimi externími spolupracovníky a některé jsou vyměněné a u těch musíme mít kontrolu, kdo a kam je umístí)
  5. na jednom webu může být použito max. 5 článků - na ostatní může být uveden pouze odkaz na naše stránky
  6. články nesmí být uveřejněny na stránkách propagující rasismus, fašismus, pornografii, hazardní hry apod nebo na stránkách s odkazy na tyto weby

Pro možnost komerčního využití nás kontaktujte na našem emailu: martin@ceske-tradice.cz

Kopírování článků a to i jejich částí bez svolení autora, je závažným porušením autorských práv a je po právní stránce trestné.
Články zjišťujeme pomocí vyhledávacího robota několikrát ročně a jakékoliv zjištěné prohřešky jsou a budou dle rozsahu a způsobu kopírování a dalšího využívání předávány našemu právnímu zástupci.
 

Nové články na email