Aura

Aurou nazýváme fluidické ovzduší každého člověka, vytvořené polarizací nebo kondenzací fluidických sil přírodních.
Aura jest živena kosmickými fluidy a lze ji zesíliti magickými úkony, zejména meditací, i zeslabiti výstřednostmi, rozpustilostmi atd.
Zbarvení
Jasnovidci vidí auru různě zbarvenou. Zkušenost přičítá tomuto zbarvení různý povahový význam.
 


Čerň zelenavá - prozrazuje zlobu
Hněď čokoládová - prozrazuje zlobu

tmavá - značí sobectví

světlá - značí žárlivost
Šeď
olověná - označuje ochablost a smutek

světlá - označuje ochablost a bázlivost

zelenavá - označuje ochablost a prohnanost
Červeň nahnědlá - prozrazuje lakomství

ohnivá - prozrazuje zhovadilost

třešňová - prozrazuje lásku

růžová - prozrazuje přátelství
Modř světlá - značí mysticism

tmavá - značí náboženství

šeříková - značí vysokou duchovnost
Žluť červenavá - označuje intelektuálnost mocnou

jasná - označuje intelektuálnost vysokou
Fialová   - značí zbožnost a lásku

 
POZOR!!!
Tento článek pochází z knih i několik staletí starých a články zde uveřejněné neslouží jako návody, nýbrž jen jako ukázka čarování v minulosti a jako taková je určena především k pobavení.
Server České tradice neodpovídá za úrazy či škody, způsobené neodborným zacházením s články tohoto serveru.
 
Použité obrázky: http://www.tachyon-energy.com
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------
Vše, co správná čarodějnice potřebuje k čarodějnickému sletu (kostýmy, líčidla, různou havěť, košťata a další) můžete zakoupit v našem obchodě
 
Zdroj: České tradice, knižní archív České tradice, internet
Diskuse
Zatím žádné příspěvky
Nové články na email