Pálení čarodějnic - články v této kategorii:

Psychometrie

Psychometrie
Psychometrií nazýváme mohutnost jistých, zvláště nadaných osob, jež ve styku s nějakým předmětem rozpoznávají hlavní události s ním spjaté. Každý je méně či více....
1 komentářů

Aura

Aura
Aurou nazýváme fluidické ovzduší každého člověka, vytvořené polarizací nebo kondenzací fluidických sil přírodních.....
0 komentářů

Talismany

Talismany
Talismany bývali velmi důležitým společníkem v životě našich předků. Následující ukázka nám přiblíží požadovanou sílu různých talismanů....
0 komentářů

Obřady a rituály

Obřady a rituály
Magický chrám čili místo obřadní budiž odlehlé místo, vzdálené od všeho hluku. Cizí člověk nesmí býti přítomen. Chrámu, který budiž čistý a uzavřený....
0 komentářů

Hledání pramenů a pokladů

Hledání pramenů a pokladů
K hledání pramenů používáme větévky dubové, jilmové nebo lískové, za zelena uříznuté, s neporušenou kůrou a ve tvaru rozsochy (V).
0 komentářů

Jasnovidost

Jasnovidost
Jasnovidnost osobní jest dar obdobný psychometrickému, jenže s tím rozdílem, že není každý jasnovidným. Cvičíme ji, zavrouce oči a na nic nemyslíce....
0 komentářů

Pálení čarodějnic - původ a historie

Pálení čarodějnic - původ a historie
Pálení čarodějnic patřívalo a dodnes patří k velmi populárním lidovým zvykům. Ona magická filipojakubská noc (z 30.dubna na....
19 komentářů

Vyhláška o bezpečnosti létání na koštěti

Vyhláška o bezpečnosti létání na koštěti
Federace čarodějnic ČR se na svém mimořádném sletu dne 13. dubna 2007 usneslo vydat na základě §20 zákona č. 1/1568 Sb., čarodějnického kodexu......
1 komentářů

Pozvánka na slet 1.

Pozvánka na slet 1.
Vážená kolegyně, jako každý rok, tak i letos se bude konat 30 dubna 2010 "Velký slet čarodějnic" s mezinárodní účastí. Vzhledem k tomu, že jste jednou z nejkvalitnějších zástupkyň....
1 komentářů

Delegační lístek pro čarodějnice

Delegační lístek pro čarodějnice
Tímto prohlašujeme, že níže uvedená je právoplatnou delegátkou CELOSTÁTNÍHO "RUŠNÉHO REJE" a je delegována místní skupinou SSŽP....
0 komentářů
Nové články na email