Jaro - články v této kategorii:
  Popeleční středa
Popeleční středou, která ukončuje masopustní veselí, začíná pro křesťanský svět doba půstu, trvající 40 dní, na jejímž konci je oslava zmrtvýchvstání Ježíše Krista. V tento den dělá kněz věřícím křížek na čele z posvěcenného popela ... 
Poslední aktualizace: 14.2.2014 Přečíst celý článek

 

  1. neděle postní - Černá
První postní neděle po Popeleční středě se jmenuje černá. Jméno černá si vysloužila díky černým šatům, do kterých oblékaly v tento den ženy vzhledem k nastávajícímu půstu. Na některých místech se této neděli říkalo ... 
Poslední aktualizace: 14.2.2014 Přečíst celý článek

 

  2. neděle postní - Pražná
Tato druhá postní neděle má své jméno podle jednoho z postních jídel, nazývaného „pražmo“. Pražmo jsou vlastně upražená obilná zrna nebo klasy. Z tohoto pražma se také připravovala polévka "praženka". ... 
Poslední aktualizace: 14.2.2014 Přečíst celý článek

 

  3. neděle postní - Kýchavná
Třetí neděle postní je nazývána po kýchání. Ve středověkých spisech se můžeme dočíst o velikých a náhlých morech, které se začaly projevovat kýcháním. V té době se říkalo:"Jakž kdo kejchl, hned náhle umříti musil“. Lidé obávající se ... 
Poslední aktualizace: 14.2.2014 Přečíst celý článek

 

  4. neděle postní - Družebná
Družební - tak se říkalo v pořadí 4. postní neděli. Staří Čechové ji také nazývali "družebadlná" nebo "družbadlnice". Název neděle vychází zřejmě z toho, že v tuto neděli chodíval ženich s družbou do domu, kam chtěl o pomlázce přijít na námluvy. ... 
Poslední aktualizace: 14.2.2014 Přečíst celý článek

 

  5. neděle postní - Smrtná
Pátou postní nedělí je neděle zvaná "Smrtná" nebo také "Smrtelná". V ten den vynášeli lidé ze vsi slaměnou "smrt, Mařenu, Mořenu, Mařanu, smrtholku", loutku oděnou do ženských šatů. Šlo vlastně o slaměnou figurínu ... 
Poslední aktualizace: 14.2.2014 Přečíst celý článek

 

  6. neděle postní - Květná
Poslední postní nedělí je Květná neděle. Její další lidové názvy jsou také Květnice (Čechy), Květnica (Morava), Beránková neděle (jižní Čechy) či Palmová neděle (Horácko). V tento den se slaví památka slavného ... 
Poslední aktualizace: 14.2.2014 Přečíst celý článek

 

  Pašijový týden
Tento týden se nazývá také svatý nebo velký. Hned po Květné neděli začíná veliké čištění v domácnostech. Všude se bílí, upravuje zahrádka a okolí domu, čistí se okna a připravují nové šaty. Na „Modré pondělí“(někde také „Žluté“... 
Poslední aktualizace: 14.2.2013 Přečíst celý článek

  Sazometná středa
Středa před Zeleným čtvrtkem se nazývá Sazometná, Škaredá nebo Smetná. Sazometná proto, že staří Čechové v tento den vymetávali z komína saze. Škaredá se jí říká zřejmě proto, že v tento den Jidáš na Ježíše škaredil, žaloval.... 
Poslední aktualizace: 14.2.2014 Přečíst celý článek

 

  Kříž
Symbol kříže, spojovaný především s křesťanstvím, byl znám a uctíván v různých kulturách i náboženstvích, jako významný symbol propojení božského a pozemského světa.... 
Poslední aktualizace: 14.2.2013 Přečíst celý článek

  Zelený čtvrtek
Gründonnerstag (Zelený čtvrtek) byl dnem odpuštění, kdy bývali kající se hříšníci přijímáni zpět mezi věřící. Suché větve (představující hříšníky) církevního stromu se tak opět... 
Poslední aktualizace: 14.2.2014 Přečíst celý článek

 

  Vajíčko
Vejce bylo od pradávna symbolem plodnosti, úrody, života, narození, návratu jara, slunce a díky skořápce i symbolem bezpečí. Jeho přirovnávání k hrobu, který skrývá život bylo symbolickým spojením se .... 
Poslední aktualizace: 14.2.2013 Přečíst celý článek

  Velký pátek
Tento den je připomínkou smrti Ježíše Krista a proto je prožíván ve znamení smutku, ticha a rozjímání. Podle evangelií zemřel Ježíš na kříži ve tři hodiny odpoledne. Přibližně v tento čas se proto scházejí věřící k zvláštní bohoslužbě..... 
Poslední aktualizace: 14.2.2014 Přečíst celý článek

 

  Beránek
Pod pojmem velikonoční beránek si každý z nás okamžitě představí sladkou moučníkovou pochoutku, pečenou ve formě, tvaru beránka. Jako symbol byl a je znám nejen v křesťanství, kde byl symbolem Božího beránka, Ježíše... 
Poslední aktualizace: 14.2.2013 Přečíst celý článek

  Bílá sobota
O Bílou sobotu se neslavila mše svatá a další svátosti, kromě pomazání nemocných a svátosti smíření. Před východem slunce bylo třeba vymést čistě stavení, aby se v něm nedržel hmyz. Metlo se novým koštětem.... 
Poslední aktualizace: 14.2.2014 Přečíst celý článek

 

Nové články na email