Prohlášení o zpracování osobních údajů

1) Společnost Bestajovský Martin, se sídlem Boženy Němcové 322, 353 01 Mariánské Lázně – Velká Hleďsebe, emailová adresa obchod@ceske-tradice.cz, IČ: 46823701, zapsaná v živnostenském rejstříku (dále jen „Správce“) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) klade velký důraz na ochranu Vašich osobních údajů a v souladu s nařízením GDPR (General Data Protection Regulation) pro účely vyřízení objednávky zpracovává tyto osobní údaje:

 •     jméno a příjmení
 •     název společnosti
 •     adresa
 •     e-mail
 •     telefonní číslo
 •     IČ a DIČ společnosti (v případě firemní objednávky)
 •     IP adresa


2) Osobní údaje jsou nutné zpracovat za účelem vyřízení objednávky uskutečněné skrz internetový obchod na adrese www.ceske-tradice.cz nebo přijaté na email obchod@ceske-tradice.cz či telefonicky. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

3) S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce uvedené v bodě 1)

4) Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Smluvním partnerům zajišťujícím doručení objednaného zboží budou předané údaje nezbytné pro doručení zásilky, jedná se o jméno, příjmení, příp. název firmy, adresa, email a telefonní číslo. Bude-li to nutné pro vyřízení reklamace nebo opravy zboží, je Správce opravněn předat osobní data zákazníka svým dodavatelům k vyřízení záležitosti.

5) Dále bude e-mail zákazníka poskytnut společnosti Heureka Shopping, s.r.o., IČ 02387727 pro zaslání hodnotícího dotazníku v rámci služby "Ověřeno zákazníky". Na uvedenou e-mailovou adresu bude v průběhu 10 dní od nákupu zaslán odkaz na dotazník, ve kterém může zákazník hodnotit kvalitu služeb a produktů. Pokud s předáním emailové adresy pro marketingové využití služby Ověřeno zákazníky Heuréka nesouhlasíte, není nutné v průběhu objednávkového procesu nebo zákaznické registrace zaškrtávat tlačítko "Souhlasím se zpracováním osobních údajů",  objednávku e-shop přijme, ale email nebude třetí straně předán a dotazník od Heureky Vám nebude odesílán.

6) Vezměte prosím na vědomí, že podle Zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 •     vzít svůj souhlas ke zpracování osobních údajů kdykoliv zpět,
 •     požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 •     požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 •     vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 •     požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 •     v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.Bestajovský Martin, Ceske-tradice.cz (11. 5. 2018)